1. Įstaigų, įmonių ir organizacijų pavadinimų, susidedančių iš dviejų ir daugiau bendrinės reikšmės žodžių, tik pirmasis žodis rašomas didžiąja raide:
Valstybinė mokesčių inspekcija;
Valstybės saugumo departamentas;
Valstybinis akademinis dramos teatras.
2. Kai oficialus įstaigos, įmonės, organizacijos pavadinimas, susidedantis iš dviejų ar daugiau žodžių, prasideda vietovardžiu arba asmenvardžiu, didžiąja raide rašomas tik tas tikrinis vardas; žodis, einantis po jo, kaip ir toliau einantys bendrinės reikšmės žodžiai, rašomas mažąja raide. Sutrumpinti oficialūs įmonių, įstaigų, organizacijų pavadinimai rašomi kaip atitinkami pilnieji:
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, bet Švietimo ir mokslo ministerija;
Lietuvos žemės ūkio bankas, bet Žemės ūkio bankas;
Vilniaus pedagoginis universitetas, bet Pedagoginis universitetas;
Lietuvos savivaldybių asociacija, bet Savivaldybių asociacija.
3. Jeigu įstaiga, įmonė ar organizacija turi simbolinį pavadinimą, didžiąja raide rašomas tik šis simbolinis pavadinimas:
lopšelis-darželis „Šaltinėlis“.
Jeigu simbolinis pavadinimas susideda iš dviejų ar daugiau žodžių, didžiąja raide rašomas pirmasis žodis ir į pavadinimą įeinantys tikriniai žodžiai:
laikraštis „Žeimenos krantai“;
laikraštis „Rytų Lietuva“.
Simbolinį pavadinimą galima rašyti ir be kabučių, kai jis išryškinamas, parašomas išretintomis raidėmis ir t. t.
lopšelis-darželis ŠALTINĖLIS, lopšelis-darželis Š A L T I N Ė L I S ir t. t.
4. Pavadinimai, sudaryti iš konkretinamųjų tiesioginės reikšmės žodžių ir gimininių žodžių, reiškiančių įmonės ar įstaigos bendrinį vardą, neverčiami simboliniais, su kabutėmis rašomais vardais:
akcinė bendrovė Lietuvos geležinkeliai > Lietuvos geležinkeliai (ne akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“);
uždaroji akcinė bendrovė Pabradės komunalinis ūkis> Pabradės komunalinis ūkkis (ne uždaroji akcinė bendrovė „Pabradės komunalinis ūkis“);
viešoji įstaiga Švenčionių rajono ligoninė > Švenčionių rajono ligoninė (ne viešoji įstaiga „Švenčionių rajono ligoninė“);
uždaroji akcinė bendrovė Nekilnojamojo turto birža > Nekilnojamojo turto birža (ne uždaroji akcinė bendrovė „Nekilnojamojo turto birža“).
Pavadinimą sudaranti statuso nuoroda ir po jos einantys tiesioginės reikšmės žodžiai linksniuojami:
Kreipkitės į viešąją įstaigą Švenčionių rajono ligoninę, pažymą gausite uždarojoje akcinėje bendrovėje Nekilnojamojo turto biržoje.
5. Aukščiausių valstybinės valdžios įstaigų pavadinimų visi žodžiai rašomi didžiosiomis raidėmis, taip pat didžiosiomis raidėmis rašomi aukščiausių tarptautinių organizacijų pavadinimai:
        Lietuvos Respublikos Vyriausybė;
        Lietuvos Respublikos  Seimas;
        Lietuvos Respublikos Aukščiausiasis Teismas;
        Jungtinės Tautos;
        Europos Sąjunga.
        6. Įstaigų, įmonių ir organizacijų struktūrinių padalinių oficialūs pavadinimai pradedami didžiąja raide:
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius;
         Švenčionių rajono policijos komisariato Viešoji policija.
 Kitų pavadinimų rašymas
Kiti pavadinimai, susidedantys iš vieno žodžio, rašomi didžiąja raide, o susidedantys iš dviejų ar daugiau žodžių, rašomi pagal tokias pat taisykles kaip anksčiau minėti įstaigų, įmonių ir organizacijų pavadinimai.
Dokumentų pavadinimai:
Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas, bet Valstybinės kalbos įstatymas;
Valstybinis pensijų įstatymas;
Žmogaus teisių deklaracija;
Tarybos veiklos reglamentas.
Švenčių ir įvairių renginių pavadinimai:
Kūčios, Kalėdos, Naujieji metai, Trys karaliai, Visi šventieji, Velykos, Motinos diena, Vasario 16-oji, Vilties ir gedulo diena, Amatų diena, Pasaulio lietuvių sporto žaidynės.
PASTABA. Prie žodžių „Velykos“, „Kalėdos“ dažnai pridedamas žodžio „šventas“ trumpinys „šv.“. Jis rašomas mažąja raide, nes šv. čia neįeina į šventės pavadinimą. Pvz.: šv. Velykos, šv. Kalėdos.
Pareigų pavadinimai paprastai rašomi mažąja raide:
ministras, švietimo ir mokslo ministras, meras, administratorius, vyriausiasis specialistas ir t. t.
 Pareigų, profesijų, mokslo laipsnių ir panašių pavadinimų gramatinė raiška
Pareigų, profesijų, teisinio statuso, mokslo laipsnių, kvalifikacinių laipsnių ir panašūs pavadinimai apibendrintai reiškiami vyriškosios giminės daiktavardžiais: direktorius, vadybininkas, habilituotas daktaras, docentas; Laikinai einanti direktoriaus pareigas Violeta Klimienė. Jolanta gavo Lietuvos Respublikos piliečio pasą. Docento vardas suteiktas dėstytojai Ugnei Jonaitienei.
Moterims apibūdinti pagal pareigas, profesiją, teisinį statusą, mokslo laipsnį ir pan. vartojami moteriškosios giminės daiktavardžiai: gydytoja Janina Petrauskienė, docentė Ugnė Jonaitienė, pirmininko pavaduotoja Rūta Bieliauskienė.
Datos ir laiko žymėjimas
Vadovaujantis Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 19 patvirtintomis Dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklėmis dokumentuose data rašoma mišriuoju ir trumpuoju būdais: 2002 m. balandžio 5 d. arba 2002-04-05.
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 2001 m. gegužės 3 d. nutarime Nr. 2 (78) numatoma kitose kalbos vartojimo srityse datą rašant trumpuoju būdu metus, mėnesį ir dieną reiškiančias skaitmenų grupes skirti brūkšneliais arba tarpeliais: 2002-04-29, 2002 04 29.
Skiriamieji ženklai
 Lietuviškuose tekstuose taisyklingi skiriamieji ženklai turi būti tokie: lietuviškos atidaromosios kabutės „ (kodas Alt+0132), uždaromosios kabutės “ ( kodas Alt+0147), brūkšnys — (kodas Alt+0151), brūkšnelis – (kodas Alt+045), minusas – (kodas Alt+0150).

Comments are closed.

Close Search Window