Švenčionių rajono sporto centras

Direktorius
Artūras Paulauskas

Apie centrą

Švenčionių rajono sporto centras (toliau – sporto centras) yra Švenčionių rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga.

Sporto centro steigimo ir veiklos pradžia 2016 m. sausio 1d.

SPORTO CENTRO TIKSLAS

Organizuoti ir įgyvendinti kūno kultūros ir sporto politiką Švenčionių rajone, formuoti, treniruoti jaunimo ir suaugusiųjų komandas, kurios dalyvautų respublikos pirmenybėse, ugdyti individualių sporto šakų sportininkus, gebančius tinkamai atstovauti Švenčionių rajonui šalies čempionatuose ir pirmenybėse, Europos ir Pasaulio čempionatuose ir olimpinėse žaidynėse.

SPORTO CENTRO UŽDAVINIAI

• organizuoti ir koordinuoti sporto renginius rajono gyventojams;
• sudaryti palankias sąlygas rajono gyventojams užsiimti kūno kultūra ir sportu, skatinti sveikos gyvensenos propagavimą;
• aktyvinti kūno kultūros ir sportinės veiklos propagavimą;
• koordinuoti savivaldybės sporto bazių ir sporto įrenginių optimalų panaudojimą;
• organizuoti ir koordinuoti rajono gyventojų dalyvavimą respublikiniuose bei tarptautiniuose sporto renginiuose.

Comments are closed.

Close Search Window