1. Inturkės miestelio žydų žudynių vieta ir kapas (patikrinimo aktasnuotraukos)
 2. Inturkės miestelio žydų žudynių vieta ir kapas (patikrinimo aktasnuotraukos)
 3. Labanoro mūšio vieta (patikrinimo aktasnuotraukos)
 4. Žuvimo vieta (patikrinimo aktasnuotraukos)
 5. Zalavo dvaro sodybos fragmentai (patikrinimo aktas, nuotraukos)
 6. Stogastulpis ( patikrinimo aktasnuotraukos)
 7. Paduobės Šaltaliūnės pilkapynas II (patikrinimo aktasnuotraukos)
 8. Koplytėlė (patikrinimo aktasnuotraukos)
 9. Rusališkės piliakalnis (patikrinimo aktasnuotraukos)
 10. Daukšių piliakalnis (patikrinimo aktasnuotraukos)
 11. Aučynų kaimo koplytėlė (patikrinimo aktasnuotraukos)
 12. J.Šalnos kapas (patikrinimo aktasnuotraukos)
 13. Kačėniškės piliakalnis (patikrinimo aktas, nuotraukos)
 14. Ragas vadinamas Alku (patikrinimo aktas, nuotraukos)
 15. Lietuvos partizanų žuvimo vieta (patikrinimo aktasnuotraukos)
 16. Buvusi Stanislavavo dvaro sodyba (patikrinimo aktasnuotraukos)
 17. Namas, Adutiškio g. 52, Švenčionys (patikrinimo aktasnuotraukos)
 18. Pastatas Adutiškio g. 39, Švenčionys (patikrinimo aktasnuotraukos)
 19. Šventos buvusi dvaro sodyba (patikrinimo aktasnuotraukos)
 20. Partizanų žuvimo vieta (patikrinimo aktasnuotraukos)
 21. Šventos pilkapynas (patikrinimo aktasnuotraukos)
 22. Lietuvos kario kapas (patikrinimo aktasnuotraukos)
 23. Lietuvos kariuomenės kario A. Stumbrio kapas (patikrinimo aktasnuotraukos)
 24. Lietuvos partizanų kapas (patikrinimo aktas, nuotraukos)
 25. Adutiškio piliakalnis (patikrinimo aktasnuotraukos)
 26. Pirmojo Pasaulinio karo vokiečių karių kapai (patikrinimo aktasnuotraukos)
 27. Gudelių kaimo koplytėlė (patikrinimo aktasnuotraukos)
 28. Antkapinis paminklas su Pietos horeljefais (patikrinimo aktasnuotraukos)
 29. Antkapinis paminklas su horeljefais (patikrinimo aktasnuotraukos)
 30. Antanų mūšio vieta ir Lietuvos partizanų kapas (patikrinimo aktasnuotraukos)
 31. Dešukų kapas (patikrinimo aktasnuotraukos)
 32. Partizanų kapas (patikrinimo aktasnuotraukos)
 33. Vlado Godos kapas (patikrinimo aktasnuotraukos)
 34. Lietuvos Nežinomojo karininko kapas (patikrinimo aktasnuotraukos)
 35. Paduobės Šaltaliūnės pilkapynas (patikrinimo aktasnuotraukos)
 36. Paduobės piliakalnis (patikrinimo aktasnuotraukos)
 37. Paduobės Šaltaliūnės pilkapynas III (patikrinimo aktasnuotraukos)
 38. Švenčionėlių pilkapynas (patikrinimo aktasnuotraukos)
 39. Dotenėnų pilkapynas (patikrinimo aktasnuotraukos)
 40. Akmens amžiaus gyvenvietė (patikrinimo aktasnuotraukos)
 41. Sudotos II pilkapynas (patikrinimo aktasnuotraukos)  
 42. Sudotos III pilkapynas  (patikrinimo aktasnuotraukos)
 43. Sudotos senovės gyvenvietė (patikrinimo aktasnuotraukos
 44. Sudotos žalvario amžiaus gyvenvietė (patikrinimo aktasnuotraukos)
 45. Sudotos akmens amžiaus gyvenvietė (patikrinimo aktasnuotraukos)
 46. Paduobės–Šaltaliūnės pilkapis (patikrinimo aktas)
 47. Liūlinės pilkapis (patikrinimo aktasnuotraukos)
 48. Kun. Br. Laurinavičiaus paminklas (patikrinimo aktasnuotraukos)
 49. Liūlinės pilkapynas III (patikrinimo aktasnuotraukos)
 50. Sudotos pilkapynas IV (patikrinimo aktasnuotraukos)
 51. Alkos etnoarchitektūrinė sodyba (patikrinimo aktas, nuotraukos)
 52. Purviniškių pilkapynas III (patikrinimo aktas)
 53. Purviniškių girininkijos sodyba (patikrinimo aktasnuotraukos)
 54. Reškutėnų piliakalnis su gyventietė (patikrinimo aktasnuotraukos)
 55. Paminklas Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Vytautui Reškutėnų kaime (patikrinimo aktasnuotraukos)
 56. Paminklas Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Vytautui Rėkučių kaime (patikrinimo aktasnuotraukos)
 57. Jono Burbos kapas (patikrinimo aktasnuotraukos)
 58. Rėkučių senovės gyvenvietė III (patikrinimo aktasnuotraukos)
 59. Rėkučių akmens amžiaus gyvenvietė II (patikrinimo aktasnuotraukos)
 60. Rėkučių senovės gyvenvietė II (patikrinimo aktasnuotraukos)
 61. Rėkučių senovės gyvenvietė (patikrinimo aktasnuotraukos)
 62. Akmens amžiaus gyvenvietė III Pervieniškių k. (patikrinimo aktasnuotraukos)
 63. Akmens amžiaus gyvenvietė Rėškutėnų k. (patikrinimo aktasnuotraukos)
 64. Akmens amžiaus kapynas Reškutėnų k. (patikrinimo aktasnuotraukos)
 65. Akmens amžiaus stovykla I (patikrinimo aktasnuotraukos)
 66. Akmens amžiaus stovykla II Pervieniškių k. (patikrinimo aktasnuotraukos)
 67. Akmens amžiaus kapynas Pervieniškių k. (patikrinimo aktasnuotraukos)
 68. Naujo Strūnaičio bažnyčia (patikrinimo aktasnuotraukos)
 69. V.Leišio kapas (patikrinimo aktasnuotraukos)
 70. Naujo Strūnaičio pilkapynas (patikrinimo aktas)
 71. Seno Strūnaičio mokyklos pastatų kompleksas (patikrinimo aktasnuotraukos)
 72. Vidutinės gatvinis kaimas (patikrinimo aktasnuotraukos)
 73. Nevieriškės piliakanis (patikrinimo aktasnuotraukos)
 74. Kaltanėnų dvarvietė (patikrinimo aktasnuotraukos)
 75. Motorinis malūnas (patikrinimo aktasnuotraukos)
 76. Rėkučių–Pakretuonės pilkapynas  (patikrinimo aktasnuotraukos)
 77. Rėkučių–Paversmio pilkapynas (patikrinimo aktasnuotraukos)
 78. Rėkučių–Paversmio pilkapynas II (patikrinimo aktasnuotraukos)
 79. Rėkučių Pakrėtuonės senovės gyvenvietė (patikrinimo aktasnuotraukos)
 80. Akmens amžiaus stovyklavietė Pakretuonės (patikrinimo aktas)
 81. Akmens amžiaus gyvenvietė II Pakretuonės (patikrinimo aktasnuotraukos)
 82. Akmens amžiaus stovykla Pakretuonės (patikrinimo aktasnuotraukos)
 83. Akmens amžiaus stovyklavietė VI ir akmens a. stovyklavietė III (patikrinimo aktas)
 84. Akmens amžiaus gyvenvietė IV (patikrinimo aktas)
 85. Liubiškės dvaro sodyba (patikrinimo aktas, nuotraukos)
 86. Kaltanėnų urbanistikos kompleksas (patikrinimo aktasnuotraukos)
 87. Ažutakio pilkapynas (patikrinimo aktasnuotraukos)
 88. Ažutakio senovės gyvenvietė (patikrinimo aktasnuotraukos)
 89. Širšuliškės pilkapynas (patikrinimo aktasnuotraukos)
 90. Šeškinės pilkapynas (patikrinimo aktasnuotraukos)
 91. Družilių pilkapynas (patikrinimo aktasnuotraukos)
 92. Dalkos pilkapis (patikrinimo aktasnuotraukos)
 93. Dalkos pilkapis II (patikrinimo aktasnuotraukos)
 94. Dalkos pilkapynas (patikrinimo aktasnuotraukos)
 95. Pailgio pilkapis (patikrinimo aktasnuotraukos)
 96. Pailgio pilkapis II (patikrinimo aktas)
 97. Družilių Pailgio pilkapis (patikrinimo aktasnuotraukos)
 98. Družilių Pailgio pilkapynas (patikrinimo aktasnuotraukos)
 99. Brižų Noselėnų piliakalnis II (patikrinimo aktasnuotraukos)
 100. Brižų Noselėnų piliakalnis (patikrinimo aktasnuotraukos)
 101. Noselėnų piliakalnis (patikrinimo aktasnuotraukos)
 102. Vėblių, Andriulėnų kapinynas (patikrinimo aktas)
 103. Vokiečių karių kapinės (patikrinimo aktasnuotraukos)
 104. Balingrado bažnyčia (patikrinimo aktasnuotraukos)
 105. Bareišiūnų senovės gyvenvietė (patikrinimo aktas)
 106. Prienų piliakalnis (patikrinimo aktas)
 107. Balingrado pilkapynas (patikrinimo aktas)
 108. Pundžionių buvusio dvaro sodyba (patikrinimo aktasnuotraukos)
 109. Akmeniškių akmens amžiaus gyvenvietė (patikrinimo aktasnuotraukos)
 110. Akmeniškių akmens amžiaus gyvenvietė II (patikrinimo aktasnuotraukos)
 111. Reškutėnų senkapiai I (patikrinimo aktasnuotraukos)
 112. Reškutėnų senkapiai II (nuotraukos)
 113. Reškutėnų akmens amžiaus radimvietė (patikrinimo aktasnuotraukos)
 114. Juodyno pilkapynas (patikrinimo aktasnuotraukos)
 115. Sarių–Laukių pilkapynas (patikrinimo aktasnuotraukos)
 116. Sarių–Laukių pilkapynas II (patikrinimo aktasnuotraukos)
 117. Antasarės pilkapynas (patikrinimo aktasnuotraukos)
 118. Sarių kapinynas (patikrinimo aktasnuotraukos)
 119. Šilinės pilkapynas II (patikrinimo aktas)
 120. B.Lapėno–Miškinio kapas (patikrinimo aktasnuotraukos)
 121. A.Lapėno kapas (patikrinimo aktas)
 122. Kaltanėnų, Degutinės pilkapynas (patikrinimo aktasnuotraukos)
 123. Antaniškės pilkapynas (patikrinimo aktasnuotraukos)
 124. (a). Antaniškės pilkapynas II (patikrinimo aktasnuotraukos)
 125. Antaniškės pilkapynas III (patikrinimo aktasnuotraukos)
 126. Pakretuonės pilkapynas (patikrinimo aktasnuotraukos)
 127. Kretuonų pilkapynas II (patikrinimo aktasnuotraukos)
 128. Kretuonų pilkapynas (patikrinimo aktasnuotraukos)
 129. Kretuonų gatvinis kaimas (patikrinimo aktasnuotraukos)
 130. Pabradės pilkapynas (patikrinimo aktasnuotraukos)
 131. Pabradės pilkapynas II (patikrinimo aktasnuotraukos)
 132. Pabradės pilkapynas III (patikrinimo aktasnuotraukos)
 133. Žvirzdžiūnų pilkapynas (patikrinimo aktasnuotraukos)
 134. Gužių pilkapynas (patikrinimo aktasnuotraukos)
 135. Baliulių pilkapynas (patikrinimo aktasnuotraukos)
 136. Naujadvario pilkapynas (patikrinimo aktas)
 137. Baliulių piliakalnis (patikrinimo aktasnuotraukos)
 138. Namas, Gaspariškių 11, Pabradė (patikrinimo aktasnuotraukos)
 139. Kapinės (patikrinimo aktasnuotraukos)
 140. Senos Pašaminės kapinynas (patikrinimo aktasnuotraukos)
 141. Senos Pašaminės akmens amžiaus gyvenvietė (patikrinimo aktasnuotraukos)
 142. Gramackų pilkapynas (patikrinimo aktas, nuotraukos)
 143. Veikūnų, Pašaminės pilkapynas (patikrinimo aktasnuotraukos)
 144. Veikūnų, Pašaminės pilkapynas II (patikrinimo aktasnuotraukos)
 145. Veikūnų pilkapis (patikrinimo aktasnuotraukos)
 146. Peršaukščio, Kasčiukų pilkapynas III (patikrinimo aktasnuotraukos)
 147. Ežerinčiškės pilkapynas (patikrinimo aktasnuotraukos)
 148. Ežerenčiškės pilkapis (patikrinimo aktasnuotraukos)
 149. Kavalčiukų piliakalnis (patikrinimo aktasnuotraukos)
 150. Akmens amžiaus gyvenvietė Reškutėnų (Šilelio) k. (patikrinimo aktasnuotraukos)
 151. Murmų akmens amžiaus gyvenvietė (patikrinimo aktasnuotraukos)
 152. Kretuonėlės akmens amžiaus gyvenvietė (patikrinimo aktasnuotraukos)
 153. Kretuonėlės akmens amžiaus gyvenvietė II (patikrinimo aktasnuotraukos)
 154. Kuklių akmens amžiaus gyvenvietė (patikrinimo aktas)
 155. Kuklių akmens amžiaus gyvenvietė II (patikrinimo aktas)
 156. Pakretuonės pilkapis(patikrinimo aktasnuotraukos)
 157. Akmens amžiaus stovyklavietė Kretuonų k. (patikrinimo aktasnuotraukos)
 158. Akmens amžiaus gyvenvietė Kretuonų k. (patikrinimo aktasnuotraukos)
 159. Akmens amžiaus radimvietė Vajukiškės k. (patikrinimo aktasnuotraukos)
 160. K.Černiausko kapas (patikrinimo aktasnuotraukos)
 161. Partizano kapas Kasčiukų miške (patikrinimo aktasnuotraukos)
 162. Peršaukščio pilkapynas (patikrinimo aktasnuotraukos)
 163. Kasčiukų pilkapynas (patikrinimo aktasnuotraukos)
 164. Ziboliškės pilkapynas II (patikrinimo aktasnuotraukos)
 165. Ziboliškės pilkapis (patikrinimo aktasnuotraukos)
 166. Ziboliškės pilkapis II (patikrinimo aktasnuotraukos)
 167. Ziboliškės pilkapynas IV (patikrinimo aktasnuotraukos)
 168. Kasčiukų pilkapis (patikrinimo aktas)
 169. Mylių pilkapynas (patikrinimo aktas)
 170. Reškutėnų senovės gyvenvietė (patikrinimo aktas)
 171. Akmens amžiaus stovyklavietė V Pakretuonės k. (patikrinimo aktas)
 172. Akmens amžiaus stovyklavietė VI Pakretuonės k.(patikrinimo aktas)
 173. Akmens amžiaus stovykla Reškutėnų k. (patikrinimo aktas)
 174. Žalvario amžiaus gyvenvietė Reškutėnų k. (patikrinimo aktas)
 175. 1863 m. sukilimo dalyvių kapas (patikrinimo aktasnuotraukos)
 176. 1863 m. sukilimo dalyvių kapas (patikrinimo aktasnuotraukos)
 177. Januliškio buvusio dvaro sodyba (patikrinimo aktasnuotraukos)
 178. Kavaltiškės senovės gyvenvietė (patikrinimo aktasnuotraukos)
 179. Kavaltiškės senovės gyvenvietė II (patikrinimo aktasnuotraukos)
 180. Lazdinėlių senovės gyvenvietė (patikrinimo aktas, nuotraukos)
 181. Lazdinėlių senovės gyvenvietė (patikrinimo aktasnuotraukos)
 182. Kločiūnų senovės gyvenvietė (patikrinimo aktas)
 183. Balevičių senovės gyvenvietė (patikrinimo aktas)
 184. Katelninkų kapinynas (patikrinimo aktas)
 185. Papiškės senovės gyvenvietė (patikrinimo aktas)
 186. Karalkų senovės gyvenvietė (patikrinimo aktasnuotraukos)
 187. Januliškio bažnyčia (patikrinimo aktasnuotraukos)
 188. Modžiūnų gatvinis kaimas (patikrinimo aktasnuotraukos)
 189. Mėžionių gatvinis kaimas (patikrinimo aktasnuotraukos)
 190. Rinkūnų pilkapynas (patikrinimo aktasnuotraukos)
 191. Kirdeikiškės pilkapynas II (patikrinimo aktasnuotraukos)
 192. Pastatas, Stoties g. 19, Švenčionys (patikrinimo aktasnuotraukos)
 193. Pastatas, Laisvės a. 1, Švenčionys (patikrinimo aktas, nuotraukos)
 194. Stirnių pilkapynas (patikrinimo aktas)
 195. Jaciūnų piliakalnis (patikrinimo aktasnuotraukos)
 196. Sudotos dvarvietė (patikrinimo aktasnuotraukos)
 197. Švenčionių stačiatikių cerkvė (patikrinimo aktasnuotraukos)
 198. Kavaltiškės koplytėlė (patikrinimo aktasnuotraukos)
 199. Abejučių pilkapynas (patikrinimo aktasnuotraukos)
 200. Žąsinių piliakanis (patikrinimo aktas, nuotraukos)

Comments are closed.

Close Search Window