1. Nestovėkite ir nežaiskite ten, kur galima netikėtai įkristi į vandenį. Tokios vietos tai prieplaukos kraštas, tiltas, status krantas.
2. Neikite giliai į vandenį, jeigu nemokate plaukti arba blogai plaukiate.
3. Nenardykite nežinomoje vietoje, nešokinėkite nuo skardžių ir paaukštinimų, nepatikrinus telkinio dugno.
4. Neužplaukite už plūdurų, nors ir norėtumėte pasigirti mokėjimu plaukti.
5. Nesimaudykite būdami neblaivūs.
6. Nemėginkite plaukioti ant savadarbių plaustų ar kitų plaukiojimo priemonių. Jie gali neišlaikyti jūsų svorio arba apvirsti.
7. Neverta plaukioti toli nuo kranto ant pripučiamų čiužinių ir pripūstų padangų kamerų. Iš tokių prietaisų netikėtai išėjus orui jūs galite kartu nugrimzti.
8. Negalima išplaukti į laivų farvaterį arba artintis prie plaukiančių laivų. Jus gali įtraukti po laivo sraigtais.
9. “Jūrų mūšiai” su valtimis, kaip ir valčių supimas, vaikščiojimas valtyje arba persilenkimas per valties kraštą pavojingi tuo, kad valtis gali apvirsti.
10. Nepalikite prie vandens vaikų be priežiūros.

Jeigu žmogus skęsta

1. Jeigu pamatėte skęstantį žmogų, pirmiausia reikia atkreipti aplinkinių dėmesį – šaukite: “Žmogus skęsta”. Paskui pažiūrėkite, ar netoli nėra gelbėjimo priemonės. Tai gali būti bet kas, kas plaukia vandenyje ir ką jūs galite numesti iki skęstančiojo: gelbėjimo ratas, pripūsta padangos kamera ir t.t.
2. Paprašykite aplinkinių žmonių iškviesti Greitąją medicininę pagalbą ir gelbėtojus.
3. Pamėginkite, jei tai galima, pasiekti skęstantį ranka, lazda, stora medžio šaka arba numeskite jam virvę.
4. Jeigu šalia nieko nėra, galima pamėginti skęstantįjį gelbėti taip: priplaukus prie jo, sugriebti už plaukų ir ištempti į nepavojingą vietą. Taip daryti galima kraštutiniu atveju ir jeigu jūs labai gerai plaukiate. Saugiausia prie skęstančiojo eiti, o ne plaukti.  Pagal galimybes tai darykite dviese-trise.
5. Ištraukus nukentėjusįjį iš vandens išvalykite jo burną ir apverskite veidu žemyn. Pasidėkite skenduolį pilvu ant kelių ir pašalinkite iš plaučių vandenį bei atlikite reanimaciją.
6. Atvykus Greitosios medicininės pagalbos darbuotojams ar gelbėtojams perduokite jiems nukentėjusįjį.

Comments are closed.

Close Search Window