Teroristų išpuolio objektai gali būti žmonės, gyvūnai, augalai, maisto produktai, pasėliai. Jiems sunaikinti arba užteršti gali būti panaudoti masinio naikinimo ginklų komponentai, kurie pasižymi naikinamuoju ir žalojamuoju poveikiu. Šiuo metu egzistuoja šios pagrindinės masinio naikinimo ginklų rūšys: biologinis, cheminis, branduolinis, radiologinis.

Biologinis ginklas – masinio naikinimo ginklas, kurio veikimas pagrįstas žmonių, gyvulių ir augalų ligas sukeliančio užkrato paskleidimu. Bioterorizmas gali būti: paslėptas, kai asmenys paveikiami jiems apie tai nenutuokiant, o ligos protrūkis yra įtariamas tik pastebėjus neįprastos ligos simptomus arba keletą ligos atvejų vienoje vietoje; gąsdinantis, kai žmonėms yra pranešama, kad buvo panaudotas biologinis agentas.

PAVOJINGOS BIOLOGINĖS MEDŽIAGOS
Užkrate kaip pavojingos biologinės medžiagos gali būti panaudoti raupų, juodligės, maro sukėlėjai, Ebola virusai ir kt.

Raupų sukėlėjas. Jis paskleidžiamas aerozolio pavidalu, patvarus, žmogus juo užsikrečia nuo žmogaus. Inkubacinis periodas trunka 10-12 dienų, užsikrečia apie 30 % žmonių.

Juodligės sukėlėjas. Aerozolių arba miltelių pavidalu paskleidžiamos mikrobų sporos yra labai patvarios. Šio sukėlėjo žmogus žmogui neperduoda (išskyrus odos formą). Inkubacinis periodas – 2-60 dienų, užsikrečia daugiau kaip 99 % žmonių. Maro sukėlėjas. Paskleidžiamas aerozolio pavidalu per kraujasiurbius vabzdžius, vidutinio patvarumo, žmogus užsikrečia nuo žmogaus. Inkubacinis periodas tęsiasi 2-3 dienas, užsikrečia daugiau kaip 90 % žmonių.

Ebola virusas. Paskleidžiamas aerozolio pavidalu, vidutinio patvarumo, žmogus šiuo virusu užsikrečia nuo žmogaus. Inkubacinis periodo trukmė – 7-9 dienos, užsikrečia daugiau kaip 70 % žmonių.

Toksinai
Botulinas – paskleidžiamas aerozolio pavidalu arba užteršus maistą, vidutinio patvarumo, žmogus nuo žmogaus neužsikrečia. Inkubacinis periodas – 12-72 valandos, paveikiama daugiau kaip 70 % žmonių.

Ricinas – paskleidžiamas aerozolių pavidalu arba užteršus maistą, vidutinio patvarumo, žmogus nuo žmogaus neužsikrečia. Inkubacinis periodas trunka 4-8 dienas, paveikiama daugiau kaip 90 % žmonių;
Pavojingos biologinės medžiagos gali būti paskleistos aerozoliais išpurškiant užkratą: diversiniu būdu (slaptai, iš anksto suplanavus, užteršus vandenį, maisto produktus, orą ir t.t.); transmisiniu būdu (išplatinus dirbtinai užkrėstus mikroorganizmais kraujasiurbius vabzdžius: erkes, blusas, uodus arba graužikus – žiurkes, peles); Atsiminkite, kad pavojingų biologinių medžiagų nei pamatysime, nei užuosime, todėl, jei pastebėjote paskleistus neaiškius aerozolius, aptikote įtartinus daiktus prie vėdinimo sistemų, purškimo įtaisus, neįprastus biralus ar įtartinus paketus, jokiu būdu nelieskite jų. Nedelsdami skambinkite telefonu 112 arba kitais skubios pagalbos telefonais: 01, 02, 03. Jei esate darbovietėje, pirmiausia apie įvykį praneškite savo institucijos vadovui ir skambinkite telefonu 112 arba kitais skubios pagalbos telefonais: 01, 02, 03.

Informuokite pastato apsaugos darbuotojus ar kitus prižiūrėtojus. Užsidenkite nosį ir burną. Pasitraukite nuo nežinomo šaltinio. Jeigu buvote lauke, eikite prieš vėją arba statmenai vėjo krypčiai į aukštesnes vietas. Jeigu tai įvyko pastate ar kambaryje, išeikite iš jo, uždarykite duris ir neleiskite įeiti kitiems asmenims. Kuo greičiau nusivilkite užterštus drabužius ir sudėkite juos į polietileninį maišą ar į bet kokią talpyklą, kurią galima sandariai uždaryti arba užrišti. Šie drabužiai turi būti atiduoti specialiųjų tarnybų darbuotojams. Kuo greičiau nusiprauskite po dušu su muilu. Nevartokite chlorkalkių ar kitų dezinfekantų. Surašykite visus tame kambaryje ar teritorijoje buvusius žmones, ypač tuos, kurie turėjo tiesioginį kontaktą su įtartinomis medžiagomis. Pateikite šį sąrašą vietinėms visuomenės sveikatos priežiūros institucijoms ir teisėsaugos pareigūnams, kad jie galėtų vykdyti tolesnį tyrimą ir teikti rekomendacijas.

Jei netikėtai kiltų ligų protrūkis: klausykite pranešimų per radiją ir televiziją; neišsigąskite ir nekelkite panikos; nevartokite produktų, kurie nėra termiškai apdoroti arba vartokite tik tuos produktus, kurie buvo sandariai uždaryti; vartokite tik virintą vandenį; laikykitės asmens higienos reikalavimų; patalpas valykite drėgna šluoste; pajutę pirmuosius sveikatos sutrikimus: pykinimą, vėmimą, viduriavimą, kylančią temperatūrą, tuoj pat kreipkitės į medikus. Atsiminkite – užkrečiamosios ligos plinta geriant užterštą vandenį, valgant užterštus maisto produktus, nesilaikant asmeninės higienos reikalavimų, liečiant užkrėstus daiktus, bendraujant su sergančiais ar užsikrėtusiais žmonėmis.

Comments are closed.

Close Search Window