Aktualių skelbtinų įsiteisėjusių teismų sprendimų, kuriuose konstatuojami teisės aktų pažeidimai įstaigoje, šiuo metu nėra.

Comments are closed.

Close Search Window