Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

7.18

2.

Administracinės paslaugos versija

1

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Žemės ūkio veiklos subjektų prašymų grąžinti dalį draudimo įmokų priėmimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Apdraudusiems augalų pasėlius, kompensuojama 50 proc. draudimo įmokų sumos

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

LR Žemės ūkio ministro 2016-05-25 įsakymas Nr. 3D-327 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimu, įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (žr. aktualią redakciją).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas kompensuoti dalį draudimo įmokų.
2. Draudimo liudijimas.
3. Mokėjimo dokumentus.
4. Deklaraciją dalies draudimo įmokų kompensacijai.
5. Dokumentus, įrodančius, kad įvykus draudiminiam įvykiui pasėliai buvo atsėti ir už juos išmokėtos draudimo išmokos.
6. Apdraustų augalų pasėlių deklaravimo dokumentus.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistas
Jonas Rimošaitis tel. (8 387) 663798
jonas.rimosaitis@svencionys.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Žemės ūkio skyriaus vedėjas

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Per 5 darbo dienas

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Laisvos formos prašymas. Pareiškėjas turi nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, elektroninio pašto adresą (jeigu yra), telefono numerį.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Pateiktose formose užpildomos lentelės, kurios siunčiamos į NMA prie ŽŪM

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Paslauga yra galutinė.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

20.2.1 Dalies draudimo įmokų kompensacijai už augalus gauti deklaracijos ir jų nagrinėjimo bokumentai.

Comments are closed.

Close Search Window