ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

5.17

2.

Administracinės paslaugos versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Vienkartinės finansinės paramos skyrimas ir mokėjimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Vienkartinė finansinė parama skiriama rajono gyventojams, turintiems sveikatos sutrikimų ir atsidūrusiems sunkioje materialinėje situacijoje, išlaidoms ligos, reabilitacijos ar operacijos atveju iš dalies kompensuoti, vieną kartą per kalendorinius metus, tuo atveju, kai:
– vieno šeimos nario (vieno gyvenančio asmens) pajamos per mėnesį ne didesnės kaip 5 bazinė socialinė išmokos (BSI) dydžiai (190 Eur);
– asmens susirgimas įtrauktas į LR Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą sunkių ligų sąrašą ir asmens (vieno šeimos nario) pajamos per mėnesį ne didesnės kaip 8 BSI dydžio (304 Eur);
– turimo turto vertė neviršija 200 valstybės remiamų pajamų dydžio (20 400 Eur).

Ši išmoka skiriama (neskiriama) savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu atsižvelgiant į Neįgaliųjų socialinės integracijos programos priemonių plane numatytai vienkartinei paramai nagrinėti komisijos siūlymus.

Asmens prašymas pateikiamas raštu.
Apie priimtą sprendimą asmuo informuojamas raštu.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas;

Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimas Nr. T-24 „Dėl vienkartinės finansinės paramos (gydymosi tikslams) skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo” (žr. aktualią redakciją);

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. balandžio 7 d. įsakymas Nr. A-179 „Dėl komisijos vienkartinei finansinei paramai gydymosi tikslams nagrinėti sudarymo, jos nuostatų patvirtinimo” (žr. aktualią redakciją)

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

– prašymas;

– asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

– neįgaliojo pažymėjimas (jei asmuo neįgalus);

– pažyma iš mokymosi įstaigos, jei pilnametis asmuo iki 24 metų, mokosi ar studijuoja nuolatines studijas;

– dokumentai, patvirtinantys turėtas išlaidas gydymo bei reabilitacijos tikslams kai pareiškėjas kreipiasi dėl kompensacinės technikos ar protezavimo išlaidų kompensavimo);

– asmens rašytinis sutikimas naudoti jo asmens duomenis, susijusius su vienkartinės finansinės paramos skyrimu;

– asmeninės sąskaitos numeris;

– kiti dokumentai (atsižvelgiant į aplinkybes).

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Gyvenamosios vietos deklaracija – iš Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.
Adresas A. Vivulskio g. 4A LT-03220 Vilnius http://www.gyvreg.lt/;

Informacija iš SODROS – iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
Adresas Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius http://www.sodra.lt/

Informacija apie asmens įregistravimą teritorinėje darbo biržoje ir mokamas nedarbo socialinio draudimo išmokas – iš Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Geležinio Vilko g. 3A, Lt-03131 Vilnius, http://www.ldb.lt/);

Informacija apie asmens gautas išmokas žemės ūkiui remti – iš Nacionalinės mokėjimo agentūros (Blindžių g. 17, LT-08111 Vilnius, http://www.nma.lt/);

Informacija apie asmens disponuojamas transporto priemones – iš VĮ Regitra (Lentvario g. 7, LT-02300 Vilnius, http://www.regitra.lt/);

Informacija apie asmens nekilnojamą turtą – iš Valstybės įmonės Registrų centro, adresas V. Kudirkos g. 18, LT-0315 Vilnius, http://www.registrucentras.lt/;

Kita reikalinga informacija iš socialinės paramos šeimai informacinių sistemų SPIS ir „Parama” – iš UAB „Nevda”, adresas Savanorių pr. 178, LT-03154 Vilnius, http://www.nevda.lt/.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Socialinės paramos skyriaus
vyresnioji specialistė
tel.8 387 66 383

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Socialinės paramos skyriaus vedėjas tel. 8 387 66 383

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Ne vėliau kaip per mėnesį nuo asmens prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo savivaldybėje dienos.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Rekomenduojama pašymo forma – 1 priedas (74.5 kb)

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Asmuo gali gauti informaciją apie administracinę paslaugą interneto svetainėje /, o taip pat vartotojui suteikiama galimybė gauti prašymo formą (ją atsisiunčiant).

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Išmoka grynais pinigais neišmokama.

Duomenys apie asmens prašymą ir informacija apie skirtą (neskirtą) vienkartinę paramą, registruojama Socialinės paramos apskaitos sistemos „Parama” duomenų bazėje.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas įtrauktas į Švenčionių rajono savivaldybės administracijos veiklos dokumentų bendrą registrą (4.26) A4.

Comments are closed.

Close Search Window