Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

7.12

2.

Administracinės paslaugos versija

1

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Ūkinių gyvūnų įregistravimas, patikslinimas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Ūkinių gyvūnų deklaravimas, įvykių registravimas (formos GŽ-2, apskaitos žurnalo pildymas); kiaulių judėjimo apskaita ir žurnalo pildymas. Laikytojų, bandų įvedimas, taisymas ir peržiūra.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. spalio 10 d. įsakymas Nr. 3D-451 „Dėl Ūkinių gyvūnų registro nuostatų patvirtinimo“ (žr. aktualią redakciją).
2. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2014 m. rugpjūčio 21 d. Nr. B1-746 sprendimas „Dėl kiaulių laikymo vietų registravimo“ (žr. aktualią redakciją).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Ūkinių gyvūnų laikytojas (savininkas) pateikia:
1. užpildytą ir pasirašytą registro valdytojo nustatytą dokumentą,
2. fizinio ar juridinio asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą ar jo kopiją,
3. pirminius registruojamo objekto duomenis (ūkinių gyvūnų – bandos, paukščių – pulko, bičių bityno – numerius, ūkinių gyvūnų skaičių, veislę lytį, laikymo vieta ir kt.)

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Žemės ūkio skyriaus specialistai:

Jonas Rimošaitis

Vyr. specialistas

838766379

jonas.rimosaitis@svencionys.lt

Danutė Dalgedienė

Žemės ūkio specialistė

838766379

danute.dalgediene@svencionys.lt

Jūratė Semėnaitė

Žemės ūkio specialistė

Adutiškio sen.

838759174

jurate.semenaite@svencionys.lt

Irena Karveckienė

Žemės ūkio specialistė

Cirkliškio sen.

838766182

irena.karveckiene@svencionys.lt

Irina Volodko

Žemės ūkio specialistė

Magūnų sen.

838741405

irina.volodko@svencionys.lt

Svetlana Juzėnienė

Žemės ūkio specialistė

Pabradės sen.

838754538

svetlana.juzeniene@svencionys.lt

Meilutė Urbelienė

Žemės ūkio specialistė

Svirkų sen.

838741407

meilute.urbeliene@svencionys.lt

Aušra Urbanavičienė

Žemės ūkio specialistė

Švenčionių sen.

838752426

ausra.urbonaviciene@svencionys.lt

Virgutė Builienė

Žemės ūkio specialistė

Švenčionėlių sen.

838732240

virgute.builiene@svencionys.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Žemės ūkio skyriaus vedėjas

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Tą pačią dieną.
Per 7 kalendorines dienas nuo ūkinio gyvūno laikymo pradžios pateikia duomenis.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Nustatytos formos paraiška pildoma elektroninėje sistemoje, asmeniui atvykus į rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrių arba seniūniją. Pareiškėjas turi nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, elektroninio pašto adresą (jeigu yra), telefono numerį.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Lietuvos Respublikos gyventojų registras.
Valstybės įmonė Žemės ūko informacijos ir kaimo verslo centras, Ūkinių gyvūnų registro centrinėje duomenų bazėje (CDB)

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Paslauga yra galutinė.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Comments are closed.

Close Search Window