Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

7.15

2.

Administracinės paslaugos versija

1

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Ūkininko ūkio išregistravimas iš Ūkininko ūkio registro

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Asmuo, dėl įvairių priežasčių siekia išregistruoti savo ūkį iš Ūkininkų ūkių registro (toliau – Registras).

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymas;
2. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. liepos 24 d. įsakymas Nr. 3D-298, „Dėl Ūkininkų ūkių registravimo Ūkininkų ūkių registre tvarkos“ (žr. aktualią redakciją);
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimas Nr. 817 „Dėl Ūkininkų ūkių registro reorganizavimo ir Ūkininkų ūkių registro nuostatų patvirtinimo“ (žr. aktualią redakciją).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymą dėl ūkininko ūkio įregistravimo bei Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo išdavimo;
2. Prašymą pateikusio asmens žemės nuosavybės ar kitais pagrindais naudojamos žemės valdymo ir naudojimo teisę suteikiančių dokumentų kopijos.
3. Prašymas pateikusio asmens nuosavybės teise turimo ar kitais pagrindais naudojamo žemės sklypo plano ar schemos kopija;
4. Dokumento, patvirtinančio prašymą pateikusio asmens arba jo partnerio (partnerių) profesinį pasirengimą ūkininkauti, kopija. Ūkininko profesinio pasirengimo ūkininkauti reikalavimai netaikomi registruojantiems ūkį Ūkininkų ūkių registre asmenims, vyresniems kaip 50 metų amžiaus ir turintiems nemažesnę kaip 3 metų žemės ūkio veiklos (nustatoma pagal turimus gyvulių ženklinimo, žemės ūkio produkcijos realizavimo dokumentus, taip pat ūkininko ar žemės ūkio įmonės išduotą pažymą apie darbą ūkininko ūkyje ar žemės ūkio įmonėje) patirtį;
5. Prašymą pateikusio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso arba asmens tapatybės kortelės) kopija.
Jei ūkininkas žemės ūkio veikla verčiasi kartu su kitais fiziniais asmenimis (partneriais), papildomai pateikiama:
1. Partnerio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
2. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties, kurioje nurodomas asmuo arba asmenys, turintys teisę veikti visų partnerių vardu, kopija;
3. Partnerių bendrai veiklai skirtos nuosavybės teisę patvirtinantys ar kitais pagrindais naudojamos žemės valdymo ir naudojimo teisę suteikiantys dokumentai, žemės sklypo plano arba schemos kopijos, jei partneriai bendrai veiklai skiria žemę;
4. Ūkininko sutuoktinio pageidavimu – jo prašymas Registre nurodyti partneriu, jeigu nesudaryta jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistas
Jonas Rimošaitis tel. (8 387) 663798
jonas.rimosaitis@svencionys.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Žemės ūkio skyriaus vedėjas

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Administracinė paslauga suteikiama per 10 darbo dienų nuo administracinės procedūros pradžios.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Laisvos formos prašymas. Pareiškėjas turi nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, elektroninio pašto adresą (jeigu yra), telefono numerį.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Lietuvos Respublikos gyventojų registras.
Valstybės įmonė Žemės ūko informacijos ir kaimo verslo centras

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Paslauga yra galutinė. Būtina gražinti Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimus

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

20.3.1 Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimų apskaitos knyga.
20.3.2 Švenčionių seniūnijos ūkininkų prašymai ir jų nagrinėjimo dokumentai užregistruoti, išregistruoti ir perregistruoti ūkį.
20.3.3 Švenčionėlių seniūnijos ūkininkų prašymai ir jų nagrinėjimo dokumentai užregistruoti, išregistruoti ir perregistruoti ūkį.
20.3.4 Cirkliškio seniūnijos ūkininkų prašymai ir jų nagrinėjimo dokumentai užregistruoti, išregistruoti ir perregistruoti ūkį.
20.3.5 Sarių seniūnijos ūkininkų prašymai ir jų nagrinėjimo dokumentai užregistruoti, išregistruoti ir perregistruoti ūkį.
20.3.6 Svirkų seniūnijos ūkininkų prašymai ir jų nagrinėjimo dokumentai užregistruoti, išregistruoti ir perregistruoti ūkį.
20.3.7 Adutiškio seniūnijos ūkininkų prašymai ir jų nagrinėjimo dokumentai užregistruoti, išregistruoti ir perregistruoti ūkį.
20.3.8 Magūnų seniūnijos ūkininkų prašymai ir jų nagrinėjimo dokumentai užregistruoti, išregistruoti ir perregistruoti ūkį.
20.3.9 Pabradės seniūnijos ūkininkų prašymai ir jų nagrinėjimo dokumentai užregistruoti, išregistruoti ir perregistruoti ūkį.
20.3.10 Labanoro seniūnijos ūkininkų prašymai ir jų nagrinėjimo dokumentai užregistruoti, išregistruoti ir perregistruoti ūkį.
20.3.11 Kaltanėnų seniūnijos ūkininkų prašymai ir jų nagrinėjimo dokumentai užregistruoti, išregistruoti ir perregistruoti ūkį.
20.3.12 Strūnaičio seniūnijos ūkininkų prašymai ir jų nagrinėjimo dokumentai užregistruoti, išregistruoti ir perregistruoti ūkį.

Comments are closed.

Close Search Window