Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

6.04

2.

Administracinės paslaugos versija

1

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Traktorių savaeigiu ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimas, išregistravimas, registracijos liudijimo dublikato išdavimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Paslaugos gali kreiptis fiziniai ir juridiniai asmenys, norintys įregistruoti žemės ūkio techniką.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 2006-03-14 Nr. 247 „Dėl Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ (žr. aktualią redakciją).
2. Lietuvos žemės ūkio ministro įsakymas 2006-10-02 Nr. 3D-384 „Dėl traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo“ (žr. aktualią redakciją).
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (žr. aktualią redakciją).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. Atstovavimą patvirtinantis dokumentas, kai registruoja savininko įgaliotas asmuo;
4. Registracijos liudijimas. (Netaikoma naujai žemės ūkio technikai);
5. Dokumentai patvirtinantis nuosavybės teisę;
6. Dokumentai patvirtinantys apie mašinos atitikimą Europos sąjungos reikalavimus (atitikties sertifikatai). (Netaikoma naudotai žemės ūkio technikai).

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Arvydas Nalivaika, Žemės ūkio skyriaus vyresnysis specialistas, tel. (8 387) 663 79, el. paštas: traktoriai@svencionys.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Žemės ūkio skyriaus vedėjas

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo įregistravimo prašymo ir žemė ūkio mašinai įregistruoti reikalingų dokumentų pateikimo.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Už traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos valstybinio numerio ženklo išdavimą 10 Eur.
Už traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos įregistravimą 17 Eur.
Už traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos registracijos liudijimo dublikato išdavimą 7,5 Eur.
,
Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija įmokos kodas 53086, „Swedbank“ sąskaita LT247300010112394300.
Už traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos išregistravimą paslauga teikiama nemokamai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma – 1 priedas.
Pildymo pavyzdys – 2 priedas.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Duomenys įvedami į Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro duomenų bazę.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Pateiktų duomenų teisingumą privaloma sutikrinti nuvykus į mašinos buvimo vietą.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

20.5.3 Prašymai jų nagrinėjimo dukumentai, įregistruoti fizinio asmens traktorių.
20.5.4 Prašymai, jų nagrinėjimo dokumentai,
įregistruoti fizinio asmens traktoriaus priekabą
20.5.5 Prašymai, jų nagrinėjimo dokumentai įregistruoti juridinio asmens traktorių
20.5.6 Prašymai, jų nagrinėjimo dokumentai,
įregistruoti juridinio asmens traktorių priekabas
20.5.7 Juridinių asmenų prašymai jų nagrinėjimo dokumentai, išregistruoti traktorius ar traktoriaus priekabas.
20.5.8 Fizinių asmenų prašymai jų nagrinėjimo dokumentai, išregistruoti traktorius ar traktoriaus priekabas

Comments are closed.

Close Search Window