Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

7.04

2.

Administracinės paslaugos versija

1

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Traktoriaus savaeigės mašinos (priekabos) techninės apžiūros talono išdavimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Paslaugos gali kreiptis fiziniai ir juridiniai asmenys, norintys įregistruoti žemės ūkio techniką.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Žemės ūkio ministro įsakymas 2002-05-30 Nr. 207 „Dėl traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros tvarka“ (žr. aktualią redakciją).
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (žr. aktualią redakciją).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Traktorininko pažymėjimą ar kitą dokumentą, suteikiantį teisę vairuoti traktorių.
2. Traktoriaus registracijos dokumentą.
3. Dokumentą apie sumokėtą valstybinę rinkliavą (originalas ir kopija).

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Arvydas Nalivaika, Žemės ūkio skyriaus vyresnysis specialistas, tel. (8 387) 663 79, el. paštas traktoriai@svencionys.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Žemės ūkio skyriaus vedėjas

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Mašinų techninės apžiūros vykdomos pagal Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą grafiką.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Už traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos techninės apžiūros atlikimą mokestį sumokėti 6,8 Eur.,
traktoriaus priekabos techninės apžiūros atlikimą 5,5 Eur.
Už techninės apžiūros atlikimą ne pagal grafiką mokamas papildomas 9,9 Eur. mokestis. Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija.
Įmokos kodas 53086, „Swedbank“ sąskaita LT247300010112394300.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas nepildomas.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Duomenys įvedami į Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro duomenų bazę.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Techninės apžiūros atliekamos mašinos buvimo vietoje.

Comments are closed.

Close Search Window