Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

1.02

2.

Administracinės paslaugos versija

Pirminė

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Skundų ir pasiūlymų priėmimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Priimami ir registruojami asmenų prašymai ir skundai, jie teikiami savivaldybės merui ar administracijos direktoriui. Asmenims pateikiami administracijos atsakingų darbuotojų parengti atsakymai, vykdoma atsakymų kontrolė.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pateikti prašymą arba skundą rajono savivaldybės administracijos „vieno langelio“ darbuotojui, atsiųsti paštu ar per integralią administracinių paslaugų sistemą.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė
Galina Paukštienė tel. (8 387) 66285,
galina.paukstiene@svencionys.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Jadvyga Samuilevičienė, Bendrojo skyriaus vedėja
tel. (8 387) 66375, el.p. jadvyga.samuileviciene@svencionys.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Administracinė paslauga suteikiama per 20 darbo dienų nuo administracinės procedūros pradžios. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą administracinė paslauga negali būti suteikta, administracinę procedūrą pradėjęs viešojo administravimo subjektas gali pratęsti administracinės paslaugos suteikimo terminą, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Laisvos formos prašymas. Pareiškėjas turi nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, elektroninio pašto adresą (jeigu yra), telefono numerį, aiškiai išdėstyti prašymo esmę.

Prašymas Švenčionių rajono savivaldybės merui

Prašymas Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriui

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Informacija apie teikiamas Bendrojo skyriaus administracines paslaugas pateikiamos interneto svetainėje www.svencionys.lt.
Elektroninės paslaugos
https://www.epaslaugos.lt/portal/service/42600/24100

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Paslauga yra galutinė.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas įtrauktas į Švenčionių rajono savivaldybės administracijos veiklos dokumentų bendrą registrą (4.26) A4.

Comments are closed.

Close Search Window