Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

7.05

2.

Administracinės paslaugos versija

1

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Prašymų dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio permokų grąžinimo bei dėl neteisingai sumokėtų mokesčių grąžinimo ir/ar užskaitymo priėmimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Prašymų dėl žemės nuomos mokesčio permokų grąžinimo bei dėl neteisingai sumokėtų mokesčių grąžinimo ir/ar užskaitymo priėmimas, nagrinėjimas ir žemės nuomos mokesčio grąžinimas ar neteisingai sumokėtų mokesčių grąžinimas ir/ar užskaitymas

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimas Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“ (žr. aktualią redakciją);
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimas Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“ (žr. aktualią redakciją);
3. Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimas Nr. T-196 „Dėl žemės nuomos mokesčio administravimo tvarkos aprašo“ (žr. aktualią redakciją).;
4. Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimas Nr. T-89 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifo 2019 metams nustatymo“

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas.
2. Jei informacijos, kuri yra informacinėje sistemoje „MASIS“, nepakanka permokoms apskaičiuoti, reikia pateikti mokesčio sumokėjimo kvitą.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Vyresn. specialistė
Danutė Dalgedienė
danute.dalgediene@svencionys.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Žemės ūkio skyriaus vedėjas

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

5 darbo dienos

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma – 1 priedas. (Prašyme privalo būti nurodyti banko sąskaitos rekvizitai, į kurią butų grąžinama permoka).
Pildymo pavyzdys – 2 priedas.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Informacinė sistema „MASIS“
danute.dalgediene@svencionys.lt
raisa.guigiene@svencionys.lt

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Pateikti rašytinį prašymą rajono savivaldybės administracijos „vieno langelio“ darbuotojui, atsiųsti paštu arba elektroniniu būdu arba pateikti asmeniškai.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Juridinių ir fizinių asmenų prašymai, pareiškimai, skundai, jų nagrinėjimo dokumentai. Bylos indeksas 20.1.6

Comments are closed.

Close Search Window