Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

10.03

2.

Administracinės paslaugos versija

1 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Prašymo sumažinti valstybinės rinkliavos dydį arba visai nuo jo atleisti priėmimas tais atvejais, kai valstybinė rinkliava įskaitoma į savivaldybės biudžetą.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Valstybinės rinkliavos, įskaitomos į savivaldybės biudžetą:
1. už licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimą, papildymą, patikslinimą, dublikatų išdavimą;
2. už licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimą, papildymą, patikslinimą, dublikatų išdavimą;
3. už leidimų verstis prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimą, papildymą, patikslinimą, dublikatų išdavimą;
4. už licencijų supirkti parduotiną spalvotųjų ir juodųjų metalų laužą ir atliekas išdavimą, papildymą, patikslinimą, dublikatų išdavimą;
5. už autotransporto veiklos licencijų ar licencijų kortelių išdavimą; 6. už civilinės būklės aktų registravimą;
7. už leidimų verstis suskystintų naftos dujų prekyba išdavimą, papildymą, patikslinimą, dublikatų išdavimą;
8. už kitas paslaugas.
Savivaldybės taryba turi teisę gyventojams mažinti mokestį arba visai nuo jo atleisti.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas.
2. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Prašymą raštu (pateikus tiesiogiai, faksu, elektroniniu paštu).

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Liudmila Lazareva, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 387) 66382, el. p. liudmila.lazareva@svencionys.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vedėjas, tel. (8 387) 66382.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Gavus prašymą sprendimas priimamas artimiausiame Švenčionių rajono savivaldybės tarybos posėdyje.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma – 1 priedas

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Comments are closed.

Close Search Window