Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

10.01

2.

Administracinės paslaugos versija

1 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Prašymo sumažinti paveldimo turto mokestį arba visai nuo jo atleisti priėmimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Savivaldybės taryba turi teisę gyventojams mažinti paveldimo turto mokestį arba visai nuo jo atleisti.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Paveldimo turto mokesčio įstatymas;
2. Vietos savivaldos įstatymas.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Prašymą raštu (pateikus tiesiogiai, faksu, elektroniniu paštu).

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Liudmila Lazareva, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 387) 66382, el. p. liudmila.lazareva@svencionys.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vedėjas, tel. (8 387) 66382.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Gavus prašymą sprendimas priimamas artimiausiame Švenčionių rajono savivaldybės tarybos posėdyje.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma – 1 priedas.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Comments are closed.

Close Search Window