Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

7.10

2.

Administracinės paslaugos versija

1

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Pranešimų apie žemės ūkio valdos įregistravimą išdavimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Žemės ūkio ir kaimo valda – fizinio ar juridinio asmens arba kelių asmenų, užsiimančių žemės ūkio veikla arba veikla, kuri teisės aktuose apibrėžta kaip alternatyvi žemės ūkiui veikla, vykdomos gamybos, teikiamų paslaugų ir gamybinio potencialo visuma, susijusi bendrais valdymo, techniniais ir ekonominiais santykiais.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 27 d. nutarimas Nr.1351 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ (žr. aktualią redakciją).
2. Žemės ūkio valdų registravimo, išregistravimo ir registravimo duomenų atnaujinimo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre taisyklės patvirtintos VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro generalinio direktoriaus 2007 m. vasario 28 d. įsakymu Nr.26V/1 (žr. aktualią redakciją).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Valdos valdytojo (juridinio ar fizinio asmens) tapatybę patvirtinantį dokumentą: juridinio asmens registravimo pažymėjimą, Lietuvos Respublikos piliečio pasą, asmens tapatybės kortelę arba leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
2. jeigu duomenis teikia valdos valdytojo įgaliotas asmuo, įgaliojimą atstovauti valdos valdytojui ir įgaliotojo asmens tapatybės dokumentą;
3. nekilnojamojo daikto įregistravimą Nekilnojamojo turto registre patvirtinantį dokumentą, jeigu šis nekilnojamasis daiktas priklauso bet kuriam valdos nariui nuosavybės teise;
4. valstybinės žemės sklypo naudojimo teisę patvirtinantį dokumentą, jeigu nuosavybės teisės į žemę neatkurtos arba suteikta naudoti valstybinė žemė;
5. nekilnojamojo daikto naudojimo (nuomos, subnuomos, panaudos) sutartį, įregistruotą Nekilnojamojo turto registre, jeigu nekilnojamasis daiktas nei vienam valdos nariui nepriklauso nuosavybės teise;
6. valdos partnerių jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, jeigu valdoje bus registruojamas partneris (partneriai);
7. valdos valdytojo (fizinio asmens) ir kiekvieno valdos partnerio (fizinio asmens) išsimokslinimą žemės ūkio srityje (profesinį pasirengimą ūkininkauti) patvirtinančius dokumentus;
8. kitus dokumentus priklausomai nuo valdos valdytojo bei duomenų teikėjo, jeigu duomenis teikia ne valdos valdytojas, teisinio statuso ir pageidaujamų įregistruoti valdoje subjektų bei objektų, pvz., valdos valdytojo, valdos partnerio (fizinių asmenų) darbo žemės ūkyje stažą patvirtinančius dokumentus, ekologinės gamybos ūkio statuso sertifikatą, sutartis dėl srutų išlaistymo, mėšlo pardavimo ir t. t.
Vietoj dokumentų originalų duomenų teikėjas gali pateikti patvirtintas kopijas.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Žemės ūkio skyriaus specialistai:

Jonas Rimošaitis

Vyr. specialistas

838766379

jonas.rimosaitis@svencionys.lt

Danutė Dalgedienė

Žemės ūkio specialistė

838766379

danute.dalgediene@svencionys.lt

Jūratė Semėnaitė

Žemės ūkio specialistė

Adutiškio sen.

838759174

jurate.semenaite@svencionys.lt

Irena Karveckienė

Žemės ūkio specialistė

Cirkliškio sen.

838766182

irena.karveckiene@svencionys.lt

Irina Volodko

Žemės ūkio specialistė

Magūnų sen.

838741405

irina.volodko@svencionys.lt

Svetlana Juzėnienė

Žemės ūkio specialistė

Pabradės sen.

838754538

svetlana.juzeniene@svencionys.lt

Meilutė Urbelienė

Žemės ūkio specialistė

Svirkų sen.

838741407

meilute.urbeliene@svencionys.lt

Aušra Urbanavičienė

Žemės ūkio specialistė

Švenčionių sen.

838752426

ausra.urbonaviciene@svencionys.lt

Virgutė Builienė

Žemės ūkio specialistė

Švenčionėlių sen.

838732240

virgute.builiene@svencionys.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Žemės ūkio skyriaus vedėjas

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Tą pačią darbo dieną (jei nėra techninių kliūčių).

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Pažymos formą atspausdina paslaugos teikėjas iš Valdų registro programos ir pasirašęs pateikia pareiškėjui.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registras.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Paslauga yra galutinė.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Comments are closed.

Close Search Window