Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

7.05

2.

Administracinės paslaugos versija

1

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Pažymų apie atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą išdavimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Pažyma išduodama fiziniams ir juridiniams asmenims, nuomojantiems valstybinę žemę Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje ir mokantiems valstybinės žemės nuomos mokestį

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimas Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“ (žr. aktualią redakciją);
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimas Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“ (žr. aktualią redakciją);
3. Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimas Nr. T-196 „Dėl žemės nuomos mokesčio administravimo tvarkos aprašo“ (žr. aktualią redakciją).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Laisvos formos prašymas, nurodant asmens arba įmonės kodą.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Vyresn. specialistė Danutė Dalgedienė tel.: (8 387) 66 379, el. p.: danute.dalgediene@svencionys.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Žemės ūkio skyriaus vedėjas

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

5 darbo dienos

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma – 1 priedas.
Pildymo pavyzdys – 2 priedas.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

danute.dalgediene@svencionys.lt
raisa.guigiene@svencionys.lt

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Pateikti rašytinį prašymą rajono savivaldybės administracijos „vieno langelio“ darbuotojui, atsiųsti paštu arba elektroniniu būdu.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Pažymų, išduotų ūkio subjektams žemės ūkio klausimais, registras (4)

Comments are closed.

Close Search Window