Pavadinimas

Aprašymo turinys

Pavadinimas

Pareiškimo dėl rūpybos veiksniam fiziniam asmeniui nustatymo ir rūpintojo paskyrimo teikimas

Paslaugos teikimo periodas

Nuo 2000-07-18

Aprašymas

Rūpyba veiksniam fiziniam asmeniui nustatoma ir rūpintojas skiriamas teismo nutartimi pagal veiksnaus fizinio asmens, kuris dėl savo sveikatos būklės negali savarankiškai įgyvendinti savo teisių ir atlikti pareigų, prašymą ar globos (rūpybos) institucijos (Socialinės paramos skyriaus) pareiškimą.
Prašymas ar pareiškimas dėl rūpybos nustatymo ir rūpintojo paskyrimo paduodamas apylinkės teismui pagal asmens, kuriam reikalinga rūpyba, gyvenamąją vietą, o jeigu tokios nėra, – pagal asmens buvimo vietą.

Paslaugos gavėjai

Fiziniams asmenims ne verslo tikslais

Paslaugos tipas

Ne el. būdu teikiama paslauga

Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga

Valstybės perduota funkcija

Paslaugos rezultatas

Priimta teismo nutartis, kuria nustatoma rūpyba ir paskiriamas rūpintojas

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8A39C83848CB/asr

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2E7C18F61454/asr

Už paslaugos suteikimą atsakingi asmenys

Vardas, pavardė: Rasa Subačiūtė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: 8 387 66358
El. paštas: rasa.subaciute@svencionys.lt

Paslauga mokama

Ne

Paslaugos grupės ir pogrupiai

Socialinės apsaugos paslaugos

Gyvenimo atvejai

Neįgalumo atveju; Kita; Susirgus

Inicijavimo forma

Laisvos formos rašytinis prašymas, kuriame nurodomas vardas ir pavardė, gimimo data, adresas, telefono numeris, rūpybos nustatymo pagrindimas, asmens, sutinkančio būti rūpintoju, vardas, pavardė, gimimo data, adresas

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Laisvos formos rašytinis prašymas. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas. Neįgaliojo pažymėjimas (jei išduotas). Medicininė pažyma. Asmens, sutinkančio tapti rūpintoju, laisvos formos rašytinis sutikimas. Medicininė pažyma apie sveikatos būklę. Darbo užmokesčio pažyma.

Raktažodžiai

Pareiškimas, rūpyba, rūpintojas, veiksnus asmuo

Neelektroninė paslauga

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas

1. Paslaugos gavėjas pateikia prašymą atvykęs į instituciją, per atstovą arba išsiunčia jį paštu ar el. paštu.
2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą, gauna reikalingus duomenis ir dokumentus, parengia pareiškimą ir pateikia jį teismui.
3. Paslaugos gavėją apie priimtą nutartį nustatyti rūpybą ir paskirti rūpintoją informuoja teismas.

Neelektroninės paslaugos suteikimo trukmė

 

Paslaugos suteikimo
trukmė:

Dienų tipas:

60

Darbo dienų

Komentaras

Pareiškimą nagrinėja ir nutartį nustatyti rūpybą ir paskirti rūpintoją priima teismas.

Comments are closed.

Close Search Window