Pavadinimas

Aprašymo turinys

Pavadinimas

Mokiniams nemokamo maitinimo skyrimas

Paslaugos teikimo periodas

Nuo 2007-01-01

Aprašymas

Mokiniai turi teisę į nemokamus pietus, maitinimą mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio.
Patikrinus šeimos gyvenimo sąlygas ir surašius buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, mokiniai turi teisę į nemokamus pietus, maitinimą mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose atskirais atvejais – ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus), kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų ar bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienas gyvenantis asmuo yra neįgalus, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 valstybės remiamų pajamų dydžiai.

Mokiniai, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje, turi teisę į nemokamus pietus, nevertinant gaunamų pajamų.

Patikrinus šeimos gyvenimo sąlygas ir surašius buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą,   mokiniai turi teisę į nemokamus pietus, pusryčius, maitinimą mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose atskirais atvejais – ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai tėvas ar motina vieni augina vaiką (vaikus), kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų, ar bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienas gyvenantis asmuo yra neįgalus, kai mokinys patiria socialinę riziką arba mokinį augina bendrai gyvenantys asmenys, patiriantys socialinę riziką, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2,5 valstybės remiamų pajamų dydžiai.

Prašymą paslaugos vykdytojui galima pateikti tiesiogiai, asmeniui atvykus į atitinkamą seniūniją pagal gyvenamąją vietą ar į savivaldybės administraciją, galima pateikti per atstovą, atsiųsti paštu arba elektroniniu būdu Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje SPIS (www.spis.lt).
Kad mokinys gautų nemokamą maitinimą mokykloje nuo mokslo metų pradžios prašymą galima teikti nuo kalendorinių metų liepos 1 d.
Kad mokinys gautų nemokamą maitinimą mokyklos organizuojamoje vasaros poilsio stovykloje, prašymą galima teikti nuo kalendorinių metų gegužės 1 d., jeigu mokiniui nebuvo skirtas nemokamas maitinimas mokykloje paskutinį mokslo metų mėnesį. Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu.

Paslaugos gavėjai

Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Juridiniams asmenims ne verslo tikslais

Paslaugos tipas

El. būdu teikiama paslauga ne per el. valdžios vartus
Ne el. būdu teikiama paslauga

Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga

Valstybės perduota funkcija

Paslaugos rezultatas

Atsakymas apie priimtą sprendimą dėl išmokos skyrimo / neskyrimo.

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.915C6D6EB2A5/WqDFEkuODd

Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 17 d. sprendimas Nr. 127 „Dėl kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams ir šios paramos skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ccc8256098a711e9ae2e9d61b1f977b3/asr

Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimas Nr. T-95 „Dėl Mokinių nemokamo maitinimo Švenčionių rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActPrint?actualEditionId=SHLOcKgdOA&documentId=629e4f00838211e993ffd4361ddf8976

Už paslaugos suteikimą atsakingi asmenys

Vardas, pavardė: Laima Boliaku
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
priimanti Švenčionėlių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 31133
El. paštas: laima.boliaku@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Rimutė Vilkaitienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus specialistė
priimanti Švenčionėlių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 33164
El.paštas: rimute.vilkaitiene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Meri Steckienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus specialistė
priimanti Švenčionėlių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 33164
El.paštas: meri.steckiene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Armintė Dervinienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji  specialistė
priimanti Švenčionių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 52646
El.paštas: arminte.derviniene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Galina Čuvalova
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus specialistė
priimanti Švenčionių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 51944
El. paštas: galina.cuvalova@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Giedrė Jurcevičienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus specialistė
priimanti Švenčionių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 52646
El. paštas: giedre.jurceviciene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Jurga Aksenavičienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
priimanti Pabradės seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 54538
El. paštas: jurga.aksenaviciene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Gelena Verik
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus specialistė
priimanti Pabradės seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 54538
El.paštas: gelena.verik@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Jovita Vasiliauskienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
Telefonas: 8 387 66358
El.paštas: jovita.vasiliauskiene@svencionys.lt

Paslauga mokama

Ne

Paslaugos grupės ir pogrupiai

Socialinės apsaugos paslaugos

Gyvenimo atvejai

Kita

Inicijavimo forma

Prašymo-paraiškos gauti socialinę paramą mokiniams SP-11 forma
https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/prasymu-formos-socialinei-paramai-gauti

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas-paraiška.
2. Asmens ar jo atstovo tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3. Jei kreipiasi asmens atstovas, jis turi pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją.
4. Pažymos apie pajamas, gautas per 3 praėjusius mėnesius iki mėnesio, nuo kurio skiriama parama, arba, jeigu pajamų šaltinis pasikeitęs, arba tą mėnesį, nuo kurio skiriama parama, yra gauta vienkartinė išmoka, ar iš karto už du ir daugiau išmokėtos kas mėnesį gaunamos pajamos, pajamas to mėnesio, nuo kurio skiriama parama (kai pajamos vertinamos).
5. Įmonės, įstaigos, organizacijos ar antstolio išduota pažyma apie lėšas vaikui išlaikyti.
6. Kiti dokumentai (atsižvelgiant į aplinkybes).

Išorinis paslaugos adresas

Raktažodžiai

Nemokamas maitinimas, mokinių maitinimas, mokiniams maitinimo skyrimas

Neelektroninė paslauga

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas

1. Paslaugos gavėjas pateikia prašymą atvykęs į instituciją arba išsiunčia jį paštu.
2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą dėl išmokos skyrimo / neskyrimo, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
3. Paslaugos gavėjas apie  priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu, išskyrus atvejį, kai laidojimo pašalpa išmokama per 24 valandas.

Neelektroninės paslaugos suteikimo trukmė

 

Paslaugos suteikimo
trukmė:

Dienų tipas:

10

Darbo dienos

Elektroninė paslauga

Elektroninės paslaugos trumpas pavadinimas

Mokiniams nemokamo maitinimo skyrimas

Elektroninės paslaugos nuoroda

Elektroninės paslaugos brandos lygis

 (IV) bendradarbiavimo lygis – visa paslauga užsakoma ir teikiama el. būdu, paslaugos gavėjui nereikia atlikti formalių procedūrų, pvz.: vykti į paslaugą teikiančią instituciją.

Elektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas

1. Paslaugos gavėjas prisijungia prie Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (https://www.spis.lt/).
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą.
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą dėl išmokos skyrimo / neskyrimo, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
4. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu.

Elektroninės paslaugos suteikimo trukmė

Paslaugos suteikimo
trukmė:

Dienų tipas:

10

Darbo dienos

Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas

Taip

Elektroninės paslaugos užsakymo prisijungimo būdai

Fiziniams asmenims ne verslo tikslais:
El. parašo naudotojams
ES šalių tapatybės kortelė (STORK)
Bankai
Asmens tapatybės kortelė

Juridiniams asmenims ne verslo tikslais:
Valstybės tarnautojo pažymėjimas
Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu

Comments are closed.

Close Search Window