Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

6.02

2.

Administracinės paslaugos versija

1 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Leidimų važiuoti didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis vietinės reikšmės viešaisias keliais išdavimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Važiuoti vietinės reikšmės keliais transporto priemonėmis (jų junginiais), kurių matmenys su kroviniu ar be jo ir ašies (ašių) apkrova ir bendroji masė viršija maksimalius leidžiamus dydžius galima tik gavus nustatytos formos leidimą. Leidimus važiuoti sunkiasvorėmis ar didžiagabaritinėmis transporto priemonėmis išduoda Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyrius kiekvieną darbo dieną, rajono savivaldybės patalpose, Vilniaus g. 19, kab. 327, tel. (8 387) 6 63 68

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos kelių įstatymas;
2. Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymas;
3. Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2006 m. lapkričio 23 d. sprendimas Nr. T-157 „Dėl leidimų važiuoti Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje vietinės reikšmės keliais didžiagabaritinėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (žr. aktualią redakciją).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Transporto priemonės savininkas ar valdytojas (vairuotojas), norintys gauti leidimą, pateikia:
1. nustatytos formos prašymą,
2. kvitą, patvirtinantį sumokėtą mokestį.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Irina Golovackaja, Vietinio ūkio skyriaus vyresn.specialistė, tel. (8 387) 66368, el. p.: irina.golovackaja@svencionys.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Juozas Urbanavičius, Vietinio ūkio skyriaus vedėjas, tel. (8387) 66368, el. p. vukis.vedejas@svencionys.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Leidimas išduodamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos, išskyrus atvejus, kai transporto priemonė (jų jungtys) tampa ypač pavojinga saugiam eismui, t.y. kai viršijami didžiausi leidžiami matmenys, leidimas išduodamas ne vėliau kaip per 20 dienų, gavus sumokėtą mokestį.

11

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Jei prašymas gauti leidimą yra patenkinamas, mokesčio dydis apskaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 3 priedelyje nustatyta tvarka pagal minimalius ribinius tarifus.

Gavėjas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos

Gavėjo bankas

„Swedbank“, AB

Gavėjo kodas

188659752

Sąskaitos numeris

LT24 7300 0101 1239 4300

Įmokos kodas

7840

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Pridedama – 1 priedas.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Prašymas ir kartu teikiami dokumentai gali būti pateikiami ir elektroninėmis priemonėmis, tam naudojamas Gyventojų registras, Juridinių asmenų registras, Nekilnojamojo turto registras

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Comments are closed.

Close Search Window