Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

7.17

2.

Administracinės paslaugos versija

1

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Leidimų įvežti, įsigyti, laikyti, veisti ir parduoti pavojingus šunis išdavimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Ši paslauga apima leidimų išdavimo tvarką Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje nuolat gyvenantiems asmenims norintiems laikyti pavojingus šunis.
PAVOJINGŲ ŠUNŲ VEISLĖS (pavojingų ir kovinių šunų sąrašas yra patvirtintas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymu):
  Amerikiečių Stafordšyro terjeras
  Stafordšyro bulterjeras
  Amerikiečių buldogas
  Argentinos dogas
  Fila Brasileiro (Brazilų mastifas)
  Kangalas (Turkų aviganis)
  Kaukazo aviganis
  Pietų Rusijos aviganis
Asmenys, norintys įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, parduoti pavojingus šunis arba jau įsigiję, laiko, veisia pavojingus šunis, privalo į Švenčionių rajono savivaldybės administraciją kreiptis per 3 mėnesius.
Leidimai neišduodami asmenims:
– jaunesniems nei 18 metų;
– įrašytiems į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichinės ligos;
– teistiems už tyčinius smurtinius nusikaltimus, kuriems teistumas neišnykęs ir nepanaikintas.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymas.
2. Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. spalio 4 d. įsakymas Nr. A-602 „Dėl gyvūnų laikymo Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklių patvirtinimo“ (žr. aktualią redakciją).
3. Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-01-09 įsakymas Nr. A-8 „Dėl agresyvių šunų registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo”(žr. aktualią redakciją).
4. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. sausio 9 d. įsakymas Nr. „Dėl kovinių ir pavojingų šunų veislių sąrašo patvirtinimo“ (žr. aktualią redakciją).
5. Lietuvos Respublikos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. balandžio 15 d. įsakymas Nr. B1-290 „Dėl pavojingų šunų įvežimo, įsigijimo, veisimo, dresavimo, prekybos, laikymo ir kovinių šunų bei kovinių ir pavojingų šunų mišrūnų laikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (žr. aktualią redakciją).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1.Asmens tapatybę liudijančio dokumento kopiją;
2. Asmens gyvenamosios vietos deklaravimo dokumentus, kurioje (bus) laikomas pavojingas šuo;
3. Pažymas, kad asmuo laikantis pavojingą šunį ir kartu gyvenantys asmenys nėra įrašyti į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos, psichinės ligos.
4. Pažymas, kad asmuo laikantis pavojingą šunį ir kartu gyvenantys asmenys nėra teisti už tyčinius smurtinius nusikaltimus arba kad jų teistumas išnykęs ar panaikintas. Teistumo (neteistumo) pažymas išduoda, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Įtariamų, kaltinamų ir teistų asmenų žinybinio registro duomenų pagrindu. Prašymai pažymoms gauti teikiami ir atsiimami Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos priimamajame, Šventaragio g. 2, Vilnius.
Užsakyti teistumo (neteistumo) pažymą internetu (https://www.ird.lt/etpus)
Juridiniams asmenims leidimai išduodami pateikus juridinio asmens sprendimą paskirti atsakingą asmenį už pavojingą šunį ir atsakingo asmens tokius pat dokumentus, kaip nurodyta fiziniams asmenims.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Žemės ūkio skyriaus vedėjas

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė
Ingrida Karklelienė
tel. (8 387) 66366
ingrida.kundrotaite@svencionys.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Per 20 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma – 1 priedas.
Pildymo pavyzdys – 2 priedas.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Leidimai neišduodami asmenims:
– jaunesniems nei 18 metų;
– įrašytiems į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichinės ligos;
– teistiems už tyčinius smurtinius nusikaltimus, kuriems teistumas neišnykęs ir nepanaikintas

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Comments are closed.

Close Search Window