Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

7.19

2.

Administracinės paslaugos versija

1

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Kaimo vietovėje veikiančių žemės ūkio veiklos subjektų paraiškų dėl dalies kredito įstaigai sumokėtų palūkanų kompensacijos išmokėjimo priėmimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Palūkanų kompensavimas kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, užsiimantiems žemės ūkio produktų pirmine gamyba ir paėmusiems kreditus, palūkanų kompensavimas už ne ilgesnį kaip 24 mėnesių terminą.
Trumpalaikis turtas, kurį įsigijus kompensuojamos palūkanos yra kuras, trąšos, augalų apsaugos priemonės, pašarai, biologinis turtas, dauginamoji medžiaga, žemės ūkio technikos atsarginės dalys ir veterinarinės priemonės.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Žemės ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 16 d. įsakymas Nr. 3D-690 (žr. aktualią redakciją).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Paraiška (1 priedas);
2. Kredito sutarties originalas ir kopija;
3. Trumpalaikio turto įsigijimo patvirtinimo dokumentų kopijos ir originalai;
4. Kredito įstaigos pažyma apie kredito įstaigai sumokėtas palūkanas.
5. Kas ketvirtį kredito įstaigos pažymą apie sumokėtas palūkanas kredito įstaigai.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Žemės ūkio skyriaus vyresn. specialistė
Danutė Dalgedienė
danute.dalgediene@svencionys.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Žemės ūkio skyriaus vedėjas

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

5 darbo dienos

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma – 1 priedas.
Paraiškos forma – 2 priedas
Pildymo pavyzdys – priedas.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

danute.dalgediene@svencionys.lt

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Paraišką ir kitus dokumentus pateikti asmeniškai, per įgaliotą asmenį, pašto siunta arba per kurjerį savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus darbuotojui.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Prašymai dėl dalies sumokėtų palūkanų kompensacijos išmokėjimo už trumpalaikiam turtui įsigyti suteiktus kreditus ir jų nagrinėjimo dokumentai. Bylos indeksas 20.2.14

Comments are closed.

Close Search Window