Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

7.05

2.

Administracinės paslaugos versija

1

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Juridinių asmenų valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų priėmimas ir tvirtinimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Priimamos ir suderinamos juridinių asmenų valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijos. Paslauga teikiama juridiniams asmenims, nuomojantiems valstybinę žemę Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje ir mokantiems valstybinės žemės nuomos mokestį. Paslauga pradedama teikti nuo ataskaitinių metų spalio 20 d.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimas Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“ (žr. aktualią redakciją);
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimas Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“ (žr. aktualią redakciją);
3. Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimas Nr. T-196 „Dėl žemės nuomos mokesčio administravimo tvarkos aprašo“ (žr. aktualią redakciją).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Žemės nuomos mokesčio deklaraciją.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Vyresn. specialistė Danutė Dalgedienė
tel. (8 387) 66 379
danute.dalgediene@svencionys.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Žemės ūkio skyriaus vedėjas

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

5 darbo dienos

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Deklaracijos forma – 1 priedas.
Pildymo pavyzdys – 2 priedas.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

danute.dalgediene@svencionys.lt
raisa.guigiene@svencionys.lt

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Juridinių ir fizinių asmenų prašymai, pareiškimai, skundai, jų nagrinėjimo dokumentai. Bylos indeksas 20.1.6

Comments are closed.

Close Search Window