Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

3.33

2.

Administracinės paslaugos versija

1 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Informacijos apie prekybos tabako gaminiais ir alkoholiniais gėrimais licencijavimą teikimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Informacija apie prekybos tabako gaminiais ir alkoholiniais gėrimais licencijavimą teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, pageidaujantiems gauti šią informaciją.
Informacija teikiama žodžiu (telefonu ar tiesiogiai paslaugos gavėjui atvykus į Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyrių), raštu (tiesiogiai paslaugos gavėjui atvykus ar paštu), elektroniniu paštu.
Į prašymus atsakoma tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas prašymas, jeigu paslaugos gavėjas nepageidauja gauti atsakymą kitu būdu.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1.Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas (žr. aktualią redakciją);
2. 
Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Švenčionių rajono savivaldybės administracijoje taisyklės, patvirtintos Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. A-682 (žr. aktualią redakciją).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Laisvos formos prašymas.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Daiva Lukašanec , Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 387) 66377, el. p. daiva.lukasanec@svencionys.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Rasa Bliūdžiuvienė, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus vedėja, tel. (8 387) 66377, el. p. rasa.bliudziuviene@svencionys.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Į prašymą žodžiu atsakoma tuoj pat, raštu atsakoma ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo rajono savivaldybės administracijoje gavimo dienos.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Paslaugos teikimo aprašymas įtrauktas į Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Vidaus administravimo dokumentų (paraiškos, įgaliojimai, aktai, išvados, protokolai, pažymos, teikimai, informacijos ir rekomendacijos) registrą (4.23)A4.

Comments are closed.

Close Search Window