Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

3.08

2.

Administracinės paslaugos versija

2 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Informacijos apie paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti teikimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Informacija apie paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti teikiama asmenims, pageidaujantiems pasinaudoti valstybės parama būstui įsigyti ar išsinuomoti.
Informacija teikiama žodžiu (telefonu ar tiesiogiai paslaugos gavėjui atvykus į Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyrių), raštu (tiesiogiai paslaugos gavėjui atvykus į skyrių ar paštu), elektroniniu paštu.
Į prašymus atsakoma tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas prašymas, jeigu paslaugos gavėjas nepageidauja gauti atsakymą kitu būdu.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmuo (šeima) savivaldybės administracijos direktoriui turi pateikti prašymą ir sąlygoms, nuo kurių priklauso teisė į paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti, nustatyti reikalingus dokumentus:
1. savivaldybės administracijos seniūnijos pažymą apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą (šeimos atveju – visų šeimos narių) ir šeimos sudėtį;
2. metinę gyventojo (šeimos) turto deklaraciją (įskaitant gautas pajamas) už kalendorinius metus;
3. prireikus – neįgalumą, likusių be tėvų globos asmenų statusą patvirtinantį dokumentą, gydymo įstaigos pažymą, patvirtinančią, kad asmuo (šeimos narys), serga lėtinės ligos, įrašytos į Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkia forma, asmens (šeimos narių) paso, asmens tapatybės kortelės, gimimo liudijimo, prireikus – ištuokos liudijimo, mirties liudijimo – kopijas.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus atsakingas darbuotojas gali gauti pažymas iš Švenčionių rajono savivaldybės administracijos seniūnijų apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą ir šeimos sudėtį, Valstybės įmonės Registrų centras pažymas apie nuosavybės teise turimą nekilnojamąjį turtą (šeimos atveju – visų šeimos narių).

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Daiva Lukašanec, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 387) 66377, el. p. daiva.lukasanec@svencionys.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Rasa Bliūdžiuvienė, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus vedėja, tel. (8 387) 66377, el. p. rasa.bliudziuviene@svencionys.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Paslaugos teikimo aprašymas įtrauktas į Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Vidaus administravimo dokumentų (paraiškos, įgaliojimai, aktai, išvados, protokolai, pažymos, teikimai, informacijos ir rekomendacijos) registrą (4.23)A4.

Comments are closed.

Close Search Window