Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

6.03

2.

Administracinės paslaugos versija

1 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Informacijos apie daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimą teikimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Informacijos apie daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimą teikimas rajono gyventojams ir administruojančioms įmonėms.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymas.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Prašymą suteikti informaciją apie daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimą.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Rina Rimaš, Vietinio ūkio skyriaus vyresnioji specialistė, tel. (8 387) 66368, el. p. rina.rimas@svencionys.lt
Linas Kalenda, Vietinio ūkio skyriaus vyr. specialistas, tel. (8 387) 66368, el. p. linas.kalenda@svencionys.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Juozas Urbanavičius, Vietinio ūkio skyriaus vedėjas, tel. (8387) 66368, el. p. vukis.vedejas@svencionys.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 darbo dienų

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Laisvos formos prašymas.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Prašymas gali būti pateiktas elektroninėmis priemonėmis.

14.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

15.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Comments are closed.

Close Search Window