Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

7.03

2.

Administracinės paslaugos versija

1

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Duomenų keitimas nusipirkus jau Lietuvoje registruota žemės ūkio techniką.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Paslaugos gali kreiptis fiziniai ir juridiniai asmenys norintys įregistruotai žemės ūkio technika, pakeisti registro duomenis.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 2006-03-14 Nr. 247 „Dėl Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ (žr. aktualią redakciją).
2. Lietuvos žemės ūkio ministro įsakymas 2006-10-02 Nr. 3D-384 „Dėl traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo“ (žr. aktualią redakciją).
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (žr. aktualią redakciją).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. Atstovavimą patvirtinantis dokumentas kai registruoja savininko įgaliotas asmuo;
4. Registracijos liudijimas.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Arvydas Nalivaika, Žemės ūkio skyriaus vyresnysis specialistas, tel. (8 387) 663 79, el. paštas traktoriai@svencionys.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Žemės ūkio skyriaus vedėjas

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo įregistravimo prašymo ir žemė ūkio mašinai įregistruoti reikalingų dokumentų pateikimo.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Už žemės ūkio technikos duomenų keitimą 15 Eur.,
Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija, įmokos kodas 53086, „Swedbank“ sąskaita LT247300010112394300.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma – 1 priedas.
Pildymo pavyzdys – 2 priedas.
Nurodomas Lietuvos žemės ūkio ministro įsakyme, 2006-10-02 Nr. 3D-384 „Dėl traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo“

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Duomenys įvedami į Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro duomenų bazę.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Pateiktų duomenų teisingumą, privaloma sutikrinti nuvykus į mašinos buvimo vietą

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

20.5.3 Prašymai jų nagrinėjimo dokumentai, įregistruoti fizinio asmens traktorių.
20.5.4 Prašymai, jų nagrinėjimo dokumentai, įregistruoti fizinio asmens traktoriaus priekabą
20.5.5 Prašymai, jų nagrinėjimo dokumentai įregistruoti juridinio asmens traktorių
20.5.6 Prašymai, jų nagrinėjimo dokumentai, įregistruoti juridinio asmens traktorių priekabas
20.5.7 Juridinių asmenų prašymai jų nagrinėjimo dokumentai, išregistruoti traktorius ar traktoriaus priekabas.
20.5.8 Fizinių asmenų prašymai jų nagrinėjimo dokumentai, išregistruoti traktorius ar traktoriaus priekabas

Pastaba. Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų įgijęs asmuo, registro duomenis turi pakeisti per mėnesį nuo įsigijimo dienos, nepakeitus duomenų žemės ūkio technika išregistruojama automatiškai.

Comments are closed.

Close Search Window