Paslaugos pavadinimasElektroninė / neelektroninė paslaugaPASIS kodasNuoroda
Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto išdavimasNe1PASA00020Paslaugos aprašymas
Statybą leidžiančių dokumentų išdavimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimasTaip (Infostatyba4)PASA00024Paslaugos užsakymas
Paslaugos aprašymas
Informacijos apie numatomą teritorijų planavimą pareiškėjo prašymu priėmimas ir skelbimas savivaldybės interneto svetainėje visuomenės informavimo tikslaisNe1PASA00025Paslaugos aprašymas
Informacijos apie numatomų statinių projektavimą priėmimas ir paskelbimas visuomenės informavimo tikslaisTaip (Infostatyba4)PASA00028Paslaugos užsakymas
Paslaugos aprašymas
Teritorijų planavimo dokumentų įregistravimas Teritorijų planavimo dokumentų registreTaip (TPDR3)PASA00026Paslaugos užsakymas
Paslaugos aprašymas
Leidimo įrengti išorinę reklamą ar keisti spalvinį ar grafinį jos vaizdą savivaldybės teritorijoje išdavimas, galiojimo panaikinimasTaip (VIISP2)PASA00071Paslaugos užsakymas
Paslaugos aprašymas

Pastabos:

Visi šiame sąraše išvardytų paslaugų aprašymai skelbiami Lietuvos paslaugų kataloge (www.lietuva.gov.lt). Šiame kataloge yra sukaupta detali ir patikima informacija apie visas šalies viešojo administravimo institucijų teikamas paslaugas.

1Neelektroniniu būdu teikiamos paslaugos.

2VIISP – Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma.

3TPDR –  Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registras.

4Infostatyba –  Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinė sistema.

Comments are closed.

Close Search Window