Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas įpareigoja viešojo sektoriaus subjektą užtikrinti darbuotojų antikorupcinio sąmoningumo didinimo vykdymą, todėl viešojo sektoriaus subjektų darbuotojai turėtų būti nuolat skatinami savarankiškai gilinti žinias korupcijai atsparios aplinkos kūrimo klausimais. Primename, kad šiam uždaviniui įgyvendinti be kitų priemonių galite naudoti nemokamą savarankiško antikorupcinio sąmoningumo didinimo įrankį – e. mokymo platformą, kurioje rasite profesionalią mokymo medžiagą įvairiomis temomis. Platformos temų turinys yra bazinio ir ekspertinio lygmens, kartu su teorine ir statistine informacija pateikiamos interaktyvios užduotys, gerosios praktikos pavyzdžiai, testai. Platformoje rasite tokias mokymo temas: korupcijos samprata, korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos, interesų konfliktai, dovanų politika, pranešėjų apsauga, viešieji pirkimai, sveikatos apsauga, savivalda, švietimo įstaigos, tarptautinis papirkinėjimas, tarptautinis papirkinėjimas (anglų k.), privatus sektorius, personalo patikimumo užtikrinimas, nacionalinė antikorupcinė sistema, korupcijos prevencija visuomenei ir ūkio subjektų priežiūra. Temų turinys nuolat naujinamas, o jų sąrašas pildomas.

Platformą rasite adresu – https://emokymai.stt.lt/.

Comments are closed.

Close Search Window