Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 41 punktu, Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo 33 straipsnio 3 dalimi, Kapinių sąrašų sudarymo reikalavimų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo“, Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 sprendimu Nr. T-238 „Dėl statuso suteikimo Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje esančioms kapinėms“, skelbiamas Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašas, patvirtintas Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-21 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo patvirtinimo“.

Comments are closed.

Close Search Window