Švenčionių rajono savivaldybės taryba 2020 m. gruodžio 29 d. pakeitė Švenčionių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatus (toliau – Nuostatai) (nuoroda į teisės aktą).

Nuostatų VIII skyriuje nustatyta Komunalinių atliekų kiekio deklaravimo tvarka, XI skyriuje – Vietinės rinkliavos lengvatos ir jų taikymo tvarka.

Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą (toliau – Vietinė rinkliava) dydis sudarytas iš dviejų dedamųjų: pastoviosios ir kintamosios dalies. Pastovioji dedamoji skaičiuojama priklausomai nuo nekilnojamojo turto objekto paskirties ir ploto, o kintamoji dedamoji – nuo turimo konteinerių skaičiaus, tūrio (dydžio) ir ištuštinimo dažnumo.

VIENIŠIEMS ASMENIMS, kurie sukaupia mažiau atliekų, sudaryta galimybė mažiau mokėti už atliekų tvarkymą. Vienas individualiame name ar daugiabučio namo bute nuolat gyvenantis asmuo, pageidaujantis, kad būtų sumažintas mokestis už atliekų tvarkymą, turi pateikti prašymą seniūnijai, kurioje gyvena, ir užpildyti sąžiningumo deklaraciją (Nuostatų 12 priedas). Komisija, išnagrinėjusi pateiktus dokumentus, spręs, ar asmuo faktiškai gyvena vienas. Dokumentus galima teikti asmeniškai, elektroninėmis priemonėmis arba atsiųsti paštu.

Kodėl įvesta Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir sutvarkymą?

Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (nuoroda į teisės aktą) nuostatose įtvirtinta, kad savivaldybės organizuoja komunalinių atliekų tvarkymą, administruoja komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimą, o komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų kainodara nustatoma vadovaujantis solidarumo, proporcingumo, nediskriminavimo, sąnaudų susigrąžinimo principais ir principu „teršėjas moka“. Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų kaina yra pagrįsta būtinosiomis su komunalinių atliekų tvarkymu susijusiomis sąnaudomis. Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų kaina turi užtikrinti ilgalaikį komunalinėms atliekoms tvarkyti skirtos infrastruktūros eksploatavimą, jos atnaujinimą ir sudaryti komunalinių atliekų turėtojams priimtinas sąlygas dalyvauti komunalinių atliekų tvarkyme, taip pat mažinti aplinkos taršą. Nustatant rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydį, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 711 patvirtintomis Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklėmis (nuoroda į teisės aktą).

Kaip mokėti Vietinę rinkliavą?

Kiekvieno nekilnojamojo turto objekto, patenkančio į Nekilnojamojo turto objektų, kurių savininkas arba įgalioti asmenys privalo mokėti nustatytą rinkliavą arba sudaryti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutartį, rūšių sąrašą (nuoroda į teisės aktą), esančio Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje, savininkas ar teisėtas naudotojas, gauna mokėjimo pranešimus paštu. Mokėjimo pranešime yra nurodyta mokėtina Vietinės rinkliavos įmoka ir Švenčionių rajono savivaldybės administracijos surenkamoji sąskaita, į kurią turi būti sumokama Vietinė rinkliava. Sumokėti vietinę rinkliavą galima MAXIMA parduotuvių terminaluose, Lietuvos centrinėje kredito unijoje, Lietuvos pašto skyriuose, internetu. Mokėti Vietinę rinkliavą galima mokėti iš karto visą arba pasirinktą sumą, arba atskirai už kiekvieną mėnesį, arba už kiekvieną metų ketvirtį lygiomis dalimis iki einamojo mokestinio laikotarpio gruodžio 31 d. Vietinių rinkliavų nesumokėjusiems atliekų turėtojams Švenčionių rajono savivaldybės administracija pakartotinai išsiųs raginimus. Nesumokėta Vietinė rinkliava bus išreikalaujama įstatymų numatyta tvarka.

Kur kreiptis dėl Vietinės rinkliavos mokesčio tikslinimo ar konteinerių?

Vietinės rinkliavos administravimo tikslais Švenčionių rajono savivaldybės administracija naudojasi VĮ „Registrų centras“ duomenų bazėmis. Jose registruojami visi nekilnojamojo turto savininkai ar naudotojai, jų valdomas nekilnojamas turtas, turto objekto bendras plotas, naudojimo paskirtis. Pasikeitus aplinkybėms dėl turimo nekilnojamojo turto (nekilnojamas turtas parduotas, pirktas, paveldėtas, išvykstama gyventi kitur ar panašiai) ir pateikus prašymą, Vietinės rinkliavos mokėtojo duomenis bus galima patikslinti. Mokėjimo pranešimai bus siunčiami nekilnojamojo turto savininkui. Jeigu turtas valdomas bendros nuosavybės teise kelių savininkų, mokėjimo pranešimas bus atspausdintas tik vieno iš savininkų vardu. Norint pakeisti nekilnojamojo turto Vietinės rinkliavos mokėtojo duomenis (vardą, pavardę, adresą), reikės kreiptis į seniūniją, kurioje yra nekilnojamas turto objektas. Į klausimus dėl Vietinės rinkliavos sąskaitų ir mokėjimų bus atsakoma paskambinus tel. (8 387) 66 384 darbo valandomis, el. p. vietinerinkliava@svencionys.lt arba nuvykus į seniūniją, kurioje yra nekilnojamojo turto objektas.

Dėl konteinerių pastatymo, ištuštinimo grafiko kreiptis į:
– UAB „Švenčionių švara“ telefonu (8 387) 51 531 arba atvykus adresu Lauko g. 6, Švenčionių m. (Adutiškio, Cirkliškio, Kaltanėnų, Labanoro, Sarių, Strūnaičio, Svirkų, Švenčionėlių ir Švenčionių seniūnijų gyventojams), arba
– UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ telefonu (8 387) 53 483 arba atvykus adresu Pašto g. 6, Pabradės m. (Magūnų ir Pabradės seniūnijų gyventojams).

[Atgal]

Comments are closed.

Close Search Window