Švenčionių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatai, patvirtinti Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T-221 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ (nuoroda į teisės aktą).

Švenčionių rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2005 m. sausio 20 d. sprendimu Nr. T-3 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (nuoroda į teisės aktą).

Švenčionių rajono savivaldybės atliekų tvarkymo 2014-2020 m. planas, patvirtintas Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. T-226 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės atliekų tvarkymo plano 2014-2020 m. patvirtinimo“ (nuoroda į teisės aktą).

Minimalūs komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. D1-857 „Dėl Minimalių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimų patvirtinimo“ (nuoroda į teisės aktą).[Atgal]

Comments are closed.

Close Search Window