Konstantas Ramelis gimė Užupio kaime, Švenčionių rajone. Baigęs septynmetę mokyklą, įstojo į Švenčionėlių pedagoginę mokyklą, kurią baigęs įgijo mokytojo specialybę ir ilgus metus dirbo pedagoginį darbą. 1968 metais Konstantas Ramelis baigė Vilniaus Universiteto Teisės, o 1974 metais Istorijos fakultetus. 25 metus dirbo Švenčionių rajono apylinkės teismo teisėju, teismo pirmininku, vėliau 13 metų Vilniaus apygardos Civilinių bylų skyriaus pirmininku. 2008 metais išrinktas Lietuvos Respublikos Seimo nariu.
Per 55-ius savo profesinės veiklos metus Konstantas Ramelis pasižymėjo atsidavimu savo darbui, disciplina ir aukšta vidine kultūra, pelnė kolegų, bendradarbių, visos rajono bendruomenės pasitikėjimą. K.Ramelis pasižymintis sąžiningumu, dėmesingumu ir pagarba kolegoms, nuoširdumu ir paprastumu bendraujant, nuolat besirūpinantis gimtojo rajono reikalais, aktyviai dalyvaujantis visuomeniniame gyvenime, noriai bendraujantis su rajono gyventojais ir besistengiantis išspręsti jų problemas, dėmesingas ir jautrus kiekvienam.
Už meilę gimtajam kraštui, pagalbą jo žmonėms, nuolatines iniciatyvas rūpinantis bendruomenės gerove, sprendžiant kylančias problemas, Konstantui Rameliui suteikiamas Švenčionių rajono Garbės piliečio vardas.

[Atgal]

Comments are closed.

Close Search Window