Kazimira Danutė Prunskienė gimė 1943 m. vasario 26 d. Švenčionių rajone, Vasiuliškių kaime. l956 m. baigė Švenčionių rajono Kaltanėnų septynmetę mokyklą, o 1960 m.- Vilniaus I-ają vidurinę mokyklą, 1965 m. baigė Vilniaus universiteto Pramones ekonomikos fakultetą ir įgijo ekonomistės specialybę.
1970 – 1971 m. studijavo šio fakulteto aspirantūroje, 1971 m. apgynė ekonomikos mokslų kandidatės, o 1986 m. apgynė ekonomikos mokslų daktarės disertaciją. 1964 – 1965 m. dirbo Vilniaus namų statybos kombinate ekonomiste. 1965 – 1986 m. – Vilniaus universiteto Pramonės ekonomikos fakulteto dėstytoja, vyresnioji dėstytoja, o nuo 1978 m. – docentė.
1981 – 1986 m. dirbo mokslinį darbą Vengrijos universitetuose, 1982 – 1983, 1986 – 1988 m. – VFR universitetuose. 1982 – 1983 m. jai paskirta A. von Humboldto fondo ( VFR) stipendija.
1986 – 1988 m. – Lietuvos žemės ūkio ekonomikos instituto direktoriaus pavaduotoja mokslui. 1988 – 1989 m. – Liaudies ūkio vadovaujančių darbuotojų ir specialistų kvalifikacijos kėlimo instituto rektorė.
K. D. Prunskienė 1988 m. buvo viena iš Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio įkūrėjų. 1988 – 1990 m. – šio judėjimo iniciatyvinės grupės Tarybos narė.
1989 – 1990 m. Lietuvos TSR Ministrų Tarybos pirmininko pavaduotoja. 1989 m. išrinkta TSRS liaudies deputate. 1989 – 1990 m. dirbo Tarybų Sąjungos Aukščiausioje Taryboje ir TSRS liaudies deputatų kongrese.
1990 – 1992 m. Aukščiausios Tarybos – Atkuriamojo Seimo deputatė, dirbo Ekonomikos komisijoje.
1990 – 1991 m. – Ministrė Pirmininkė pirmojoje Vyriausybėje.
1996 – 2000 m. VII Seimo narė. išrinkta Molėtų – Švenčionių rinkimų apygardoje Nr.54, kandidate į Seimą iškėlė Lietuvos moterų partija.
2000 m. – VIII Seimo nare išrinkta Molėtų – Švenčionių rinkimų apygardoje Nr.54, iškėlė kandidate Naujosios demokratijos partija. Seime dirba Ekonomikos, Europos reikalų komitetuose. Ignalinos atomines elektrinės regiono problemų komisijos pirmininke. Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų frakcijos seniūne.
1993 m. įsteigė IĮ. ,,K. Prunskienės konsultacine firma”, iki 1996 m. buvo jos prezidente ir verslo konsultante.
1996 – 2001 m. dirbo nepagrindinėje darbovietėje – Vilniaus Gedimino technikos universiteto profesore.
1991 – 1994 m. – Europos politinių studijų centro konsultacinės tarybos narė. 1993 – 1996 m. – Tarptautinio ekonominių reformų ir bendradarbiavimo komiteto Bonoje narė. Nuo 1994 m. – Baltijos moterų krepšinio lygos prezidentė. Nuo 1995 m. – Moterų- pasaulio lyderių tarybos (prie Harvardo universiteto, JAV) narė. Nuo 1998 m. – Parlamentarų – lyderių fondo valdybos narė. Nuo 1999 m. – Tarptautinės informatizacijos akademijos akademikė, nuo 2001 m. Tarptautinės menedžmento akademijos tikroji narė. Europos moterų organizacijų matronato narė. Nuo 2001 m. – Lietuvos moterų futbolo asociacijos prezidentė. Nuo 2002 m. Jungtinių tautų vaikų fondo (UNICEF) Lietuvos nacionalinio komiteto valdybos pirmininkė.
Nuo 1992 m.- Lietuvos moterų asociacijos prezidentė. Nuo 1998 m. – Ekonomistų klubo prezidentė.
1995 m. – viena iš Lietuvos moterų partijos steigėjų, iki 1998 m. – šios partijos pirmininkė. Nuo 2000 m., pakeitus partijos pavadinimą, Naujosios demokratijos partijos pirmininkė. 2001 m. susijungus Naujosios demokratijos ir Lietuvos valstiečių partijai, išrinkta šių partijų sąjungos pirmininke.
1991 m. Romoje (Italija) už politinę veiklą atkuriant Lietuvos nepriklausomybę apdovanota Minervos prizu. 2000 m. – Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino II laipsnio ordino kavalierė. Apdovanota Gedimino ordinu, Lietuvos nepriklausomybės medaliu. 2001 m. už ypatingus nuopelnus Vokietijos Federacinei Respublikai apdovanota Nuopelnų ordino Didžiuoju nuopelnų kryžiumi su žvaigžde. 2002 m. apdovanota Kazachstano nepriklausomybės medaliu.
K. D. Prunskienė yra keliolikos knygų autorė, Lietuvos ir užsienio spaudoje paskelbusi per 300 mokslinių ekonomikos ir politinės publicistikos darbų. 1992 – 1997 m. m. – leidinio „Lithuania Today“ redaktorė. Skaitė daug pranešimų tarptautinėse konferencijose, forumuose, kongresuose.
Aktualiausios jos išleistos knygos :
Gintarinės ledi išpažintis.-Vilnius:Politika. 1991;
Leben fur Litauen.-Frankfturt am Main. Berlin. l’Ilsiem. 1992;
Užkulisiai.-Vilnius:Politika, 1992;
Iššūkis drakonui.-Kaunas:Europa, 1992;
Išsivadavimo kaina.-Vilnius:Politika. 1993;
Laisvėjimo ir permainų metai.-Vilnius:Viltis. 1995.
Albumo „Lietuvos moterys“ sudarytoja ir tekstų autorė.-Vilnius; Lietuvos Europos institutas. 2002.
Profesinės ir politines veiklos prioritetai: makroekonomikos reformos, verslo sąlygų gerinimas. Europos integraciniai procesai, kaimo socialinio atgimimo, moterų ir vaikų teisių bei galimybių ir kitos, visuomenei aktualios temos.
Rūpinasi humanitarinės pagalbos organizavimu.
K. D. Prunskienė nepamiršta savo gimtojo rajono, jo žmonių ir problemų. Dažnai lankydamasi tėviškėje, ji yra gerbiama ir mylima žmonių, jai yra gerai žinoma jų kasdienybė ir suprantamos problemos. Ji nuolat domisi Švenčionių krašto žmonių gyvenimu. Sprendžiant rajono ekonominius, socialinius klausimus visuomet sulaukiama K. D. Prunskienės dėmesio, patarimo, pagalbos. Nelieka neišgirsti į ją besikreipiantys rinkėjai. Rajono gyventojai pažįsta K. D. Prunskienę, kaip reiklią sau ir kitiems, dėmesingą ir visada pasirengusią padėti.

Švenčionių rajono Garbės piliečio vardas suteiktas 2003-06-03 Švenčionių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T-73

[Atgal] [į viršų]

Comments are closed.

Close Search Window