Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programa

Projekto įgyvendinimo metu:

 Projekto įgyvendinimo metu:

 Sukurta infrastruktūra suteikia asmenims galimybę praleisti laisvalaikį komfortiškoje laisvalaikio praleidimo zonoje.
Įgyvendinus projektą bendruomenei yra sudarytos sąlygos aktyviau dalyvauti visuomenės gyvenime, organizuoti įvairias šventes, vietos susibūrimus, produktyviau leisti laisvalaikį, taip yra užtikrinta bendruomenių plėtra ir prisidėta prie horizontaliojo tikslo, kuris užtikrina subalansuotą teritorinę kaimo ekonomikos ir bendruomenių plėtrą, be kita ko, skatina kurti darbo vietas ir jas išlaikyti, įgyvendinimo.

Comments are closed.

Close Search Window