2024 metų I ketvirtis

2024 metų II ketvirtis

2024 metų III ketvirtis

2024 metai

2020 metų I ketvirtis

1. Finansinės būklės ataskaita
2. Veiklos rezultatų ataskaita
3. Aiškinamasis raštas

2020 metų II ketvirtis

1. Finansinės būklės ataskaita
2. Veiklos rezultatų ataskaita
3. Aiškinamasis raštas

2020 metų III ketvirtis

1. Finansinės būklės ataskaita
2. Veiklos rezultatų ataskaita
3. Aiškinamasis raštas

2020 metai

1. Finansinės būklės ataskaita
2. Veiklos rezultatų ataskaita
3. Pinigų srautų ataskaita
4. Grynojo turto pokyčių ataskaita
5. Aiškinamasis raštas

Comments are closed.

Close Search Window