Naujienos|

Švenčionių rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą nevyriausybinių organizacijų projektams 2024 metais finansuoti.

Projektų paraiškas gali teikti visos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka registruotos ir Švenčionių rajone ar jo gyventojų naudai veikiančios NVO, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas, bendruomeninės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas ir tradicinės religinės bendruomenės ir bendrijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymas.

Finansuotinos NVO veiklos sritys:

  • paslaugų vaikui ir šeimai organizavimas ir teikimas;
  • veikla, skirta vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo organizavimui, kultūrinė ir švietėjiška veikla, sporto ir sveikatinimo veikla;
  • socialinė veikla bei laisvalaikio ir užimtumo organizavimas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims ir tikslinėms asmenų grupėms;
  • akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti;
  • NVO veiklos stiprinimas (patalpų nuomos ir komunalinių išlaidų kompensavimas, internetinio puslapio kūrimas, buhalterinių paslaugų kompensavimas, NVO dokumentų ir duomenų registravimo išlaidos ir pan.).

Didžiausia vienam NVO projektui galima skirti lėšų suma2000 Eur.

Konkursui numatyta skirti Švenčionių rajono savivaldybės biudžeto lėšų suma – 20 000 Eur.

Projektų paraiškos pateikiamos Švenčionių rajono savivaldybės administracijai iki 2024 m. gegužės 24 d. (įskaitytinai) adresu: Vilniaus g. 19, LT-18116 Švenčionys, įteikiant arba išsiunčiant registruotu paštu, arba išsiunčiant elektroniniu paštu savivaldybe@svencionys.lt. Elektroninė teikiama Paraiškos forma (doc arba docx formatu) su priedais turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuota elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.

Informaciją ir konsultacijas su konkursu susijusiais klausimais darbo dienomis gali suteikti Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Ramunė Jakubėnienė, tel. +370 625 93 390 arba el. paštu ramune.jakubeniene@svencionys.lt.

KONKURSO DOKUMENTAI:
Tvarkos aprašas
Konkurso paraiška

Informaciją parengė Ramunė Jakubėnienė, rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

Comments are closed.

Close Search Window