Vykdomi projektai|

Nuo 2024 m. balandžio mėnesio Švenčionių rajono savivaldybės administracija kartu su Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdo projektą Nr. 01-018-P-0001 ,,Perėjimas nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų Sostinės, Vidurio ir Vakarų Lietuvos regionuose‘‘.

Projekto tikslas – sukurti kompleksiškai teikiamų paslaugų sistemą, kuri sudarytų galimybes asmeniui su psichikos ir (ar) intelekto negalia ar jo šeimai (globėjams, rūpintojams) gauti individualias pagal poreikius paslaugas ir reikiamą pagalbą bendruomenėje.

Viena iš numatomų projekto veiklų yra atvejo vadybos modelio taikymas psichikos ir (ar) intelekto negalią turintiems asmenims, kuriems nustatytas 0–55 proc. dalyvumo lygis, arba psichikos ir (ar) intelekto negalią turintiems asmenims, kuriems iki 2023 m. gruodžio 31 d. nustatytas 0–55 proc. darbingumo lygis.    

Atvejo vadyba – tai dinamiškas ir bendradarbiavimu grįstas procesas, kuriame atvejo vadybininkas, dirbdamas su asmenimis, turinčiais individualių ir kompleksinių poreikių, vertina, planuoja, organizuoja ir koordinuoja paslaugų, reikalingų asmens poreikių tenkinimui, įgyvendinimą.

            Taikant atvejo vadybos modelį dalyvauja:

  • psichikos ir (ar) intelekto negalią turintis asmuo;
  • asmens artimieji (globėjas (rūpintojas), jei tokius asmuo turi ir jie rūpinasi asmeniu; savivaldybės administracijos atvejo vadybininkas;
  • savivaldybės administracijos darbuotojas, atsakingas už negalios reikalų koordinavimo funkcijos ir sudarytų individualių planų įgyvendinimą;
  • atvejo komanda;
  • socialinių, sveikatos priežiūros, užimtumo ir kt. paslaugų teikėjai.

Atvejo vadybos paslaugos tikslai:

  • Skatinti asmenų su intelekto ir (ar) psichosocialine negalia savarankišką gyvenimą ir dalyvavimą bendruomenėje.
  • Skatinti alternatyvių institucinei globai paslaugų plėtrą bendruomenėje siekiant prevencijos patekimui į stacionarias socialines globos įstaigas.
  • Mažinti artimųjų, globojančių ir (ar) prižiūrinčių asmenis, turinčius intelekto ir (ar) psichosocialinę negalią, patiriamą psichologinę, emocinę, fizinę naštą, rūpinantis negalią turinčiuoju.
  • Užtikrinti valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų, teikiančių socialines, sveikatos priežiūros, teisines, švietimo ir kitas paslaugas, reikalingas asmenų individualių poreikių tenkinimui, veiklos koordinavimą ir skatinti jų bendradarbiavimą.

Informaciją dėl atvejo vadybos paslaugos teikia Elmira Genienė, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus atvejo vadybininkė, adresu: Vilniaus g. 19, Švenčionys, 215 kab., tel. +370 387 66 386, el. paštu elmira.geniene@svencionys.lt

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2024-2029 m.

Projektas finansuojamas 2021-2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos lėšomis. 

Daugiau informacijos apie projektą: https://pertvarka.lt/projektai/bendruomeniniu-paslaugu-projektas-2024-2029-m

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus informacija

Comments are closed.

Close Search Window