Naujienos|

Vadovaujantis ekspertinio vertinimo rezultatais bei 2024-03-25 nevyriausybinių organizacijų tarybos posėdžio protokolu Nr. (3-1Е) О-55, skelbiame Švenčionių rajono savivaldybėje finansuojamų paraiškų sąrašą:

Eil. Nr. Paraiškos Nr. OrganizacijaProjekto pavadinimasBalų vidurkisPrašoma suma, EURSkiriama suma, EUR
1.BO-2024-172Strūnos kaimo bendruomenė TVARŪNAKūrybinės kibirkštys: kultūros ir bendruomeniškumo įkvėpimas113,53000,003000,00
2.BO-2024-177Trūdų bendruomenėMuzikos ir liaudies šokio vakaronė „Prinoko vasariniai obuoliai“105,53000,003000,00
3. BO-2024-29Ziboliškės kaimo bendruomenėĮamžintas kaimas105,52648,902648,90
4.BO-2024-117Pavoverės kaimo bendruomenė „Žadintuvas“Kurkime ir veikime Kartu100,53000,002998,95
5.BO-2024-55Bendruomenė „Miško uostas“Turiningo, telkiančio ir ugdančio laisvalaikio organizavimas Švenčionėlių šeimų bendruomenei100,03000,003000,00
                                                               VISO: 14647,15

REZERVINIŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS (Aprašo 40 p.):

Eil. Nr. Paraiškos Nr. OrganizacijaProjekto pavadinimasBalų vidurkisPrašoma suma, EURSkiriama suma, EUR
1.BO-2024-137Svirkų kaimo bendruomenės „Svirkų centras“Suskambėkime kartu: Bendruomenės veiklos scenoje ir užkulisiuose89,03000,263000,00
2. BO-2024-206Zadvarninkų kaimo bendruomenės „Uždvaris“Bendrystės džiaugsmas86,03000,003000,00
3.BO-2024-133Vidutinės kaimo bendruomenė VIKASporto, meno ir kultūros paletė Viducinėj84,52980,001780,00

Primename tolimesnę eiga:

FINANSAVIMO SUTARTIES PASIRAŠYMAS IR ATASKAITŲ TEIKIMAS. Savivaldybės administracija su pareiškėju sudaro valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį, kiekvieną ketvirtį renka projektui įgyvendinti skirtų lėšų panaudojimo finansines ataskaitas, o po ataskaitinio pusmečio – veiklos ataskaitas.

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS IR STEBĖSENA. Priemonės konsultantas (Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras,  Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga ir Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga) užtikrina mentorystę Konkurse atrinktoms ir projektus vykdančioms bendruomeninėms organizacijoms, siekiant gerinti jų vykdomų projektų kokybę ir administravimą, padėti juos viešinti ir rengti veiklos ataskaitas. Taip pat Priemonės konsultantas atlieka projektų monitoringą (planinę ir neplaninę veiklos įgyvendinimo stebėseną). Savivaldybė projektų kontrolę gali vykdyti veiklų įgyvendinimo metu ir po galutinės ataskaitos pateikimo.

INFORMAVIMAS IR KONSULTAVIMAS. Viso proceso metu vykdytojams konsultacijas ir informaciją telefonu ir (ar) elektroninėmis priemonėmis teikia Priemonės konsultantas.

 Priemonės konsultanto informacija

Comments are closed.

Close Search Window