Naujienos|

Pasibaigus projekto „Vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Pabradės aglomeracijoje (II etapas) bei Švenčionių aglomeracijos Cirkliškio k.“ Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-03-0009 statybos darbams, nuo kovo mėn. 1 d. kviečiame gyventojus jungtis prie naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų. Prisijungimo darbus galima daryti savarankiškai (ūkio rangos būdu) arba kreiptis į specializuotą įmonę, kuri turi atitinkamus leidimus vykdyti šią veiklą.

Jungiantis prie vandentiekio tinklo:

– atlikus kasimo darbus privačioje valdoje (savo kieme), neužkasti prisijungimo vietos (prie požeminės sklendės) gatvėje, kviesti UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ atstovą įvertinti atliktų prisijungimo darbų kokybę.

Jungiantis prie nuotekų tinklo:

– atlikus kasimo darbus privačioje valdoje (savo kieme), neužkasti prisijungimo vietos prie šulinio (kinetės) gatvėje, kviesti UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ atstovą įvertinti atliktų prisijungimo darbų kokybę.

Jungiantis prie naujų vandentiekio ar nuotekų tinkle, naudokite tinkamas, sertifikuotas medžiagas!

Abiem atvejais atvykęs UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ atstovas fiksuos vandens skaitiklių rodmenis (jeigu skaitiklio nėra – jis bus įrengtas). Pagal skaitiklio rodmenis bus apskaitoma nauja nuotekų tvarkymo arba vandens tiekimo paslauga.

Po UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ atstovo vizito, naujas vartotojas privalės per 2 darbo dienas atvykti į UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ adresu Pašto g. 6A, Pabradė arba Cirkliškio k. gyventojams – Rymo g. 10, Švenčionys ir sudaryti “Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo” sutartį.

Kontaktiniai asmenys prisijungimo klausimais:
Vyr. inžinierius Virgilijus Uždavinys tel. +370 655 62 360
Padalinio vadovas Romuald Mazurkevič tel. +370 638 07 001

Comments are closed.

Close Search Window