Naujienos|

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, atliekanti diasporos politikos koordinavimo funkciją, sausio 2 dieną specialioje interneto svetainėje, telefonu ir elektroniniu paštu pradėjo teikti informaciją grįžtantiems, atvykstantiems ar svarstantiems apie grįžimą Lietuvos diasporos atstovams.

Vieno langelio principu konsultuojama svarbiausiais su grįžimu ar atvykimu į Lietuvą gyventi, studijuoti, dirbti susijusiais verslo kūrimo, socialinės paramos, sveikatos apsaugos ir kitais aktualiais klausimais. Informacija grįžtantiems, atvykstantiems ar svarstantiems apie grįžimą pasiekiama pereinamuoju laikotarpiu veikiančioje internetinėje svetainėje adresu www.griztu.lt, konsultacijos taip pat teikiamos el. paštu griztu@urm.lt ir tel. + 370 5 2525 001.

Iki šiol informacijos grįžtantiesiems į Lietuvą teikimą Užsienio reikalų ministerija organizavo per Migracijos informacijos centrą „Renkuosi Lietuvą“, kurio duomenimis, praėjusiais metais Lietuvos diasporos atstovai su grįžimu susijusiais klausimais vidutiniškai kreipėsi daugiau kaip 400 kartų per mėnesį. Nuo šių metų sausio informacijos teikimą vieno langelio principu įgyvendina Užsienio reikalų ministerijos Globalios Lietuvos departamento Grįžimo į Lietuvą skyrius, o iki kovo 1 dienos informaciją dar teiks ir Migracijos informacijos centras „Renkuosi Lietuvą“.

Aktuali informacija yra teikiama bendradarbiaujant su kitomis Lietuvos institucijomis, įstaigomis ir savivaldybėmis, pagal jų kompetenciją kartu atsakoma į asmeniui, planuojančiam grįžimą ir (re)integraciją Lietuvoje, kylančius klausimus. Dėl to daug dėmesio skiriama savivaldybių įsitraukimui, skatinamas aktyvesnis savivaldybių dalyvavimas ir dėmesys planuojantiesiems sugrįžti gyventi į Lietuvą.

Plečiamas ir Užsienių reikalų ministerijos bendradarbiavimas su Užimtumo tarnyba. Pastaroji 2024 m. pristatys naujovę – informacinį Lietuvos regionų žemėlapį, kuriame grįžtantiems, atvykstantiems ar svarstantiems apie grįžimą Lietuvos diasporos atstovams suteikiama galimybė rasti jiems aktualią informaciją apie kiekvieną savivaldybę: nuo ekonominių, darbo rinkos ir nekilnojamojo turto rodiklių, informacijos apie darbdavius, atlyginimo dydį iki informacijos apie mokyklas, pasirengusias priimti grįžusių iš užsienio  lietuvių vaikus.

„Sugrįžtanti Lietuva“ yra svarbi Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės iniciatyva ir Lietuvos diasporos politikos strateginė kryptis, skiriant itin daug dėmesio diasporai ir jos ryšio su valstybe stiprinimui. Valstybės duomenų agentūros duomenimis, jau trejus metus iš eilės grįžtančių Lietuvos Respublikos piliečių skaičius yra didesnis nei išvykstančiųjų. Daugiausia Lietuvos piliečių grįžta iš Jungtinės Karalystės, Norvegijos, Vokietijos.

Informacija iš Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos tinklalapio.

Comments are closed.

Close Search Window