Naujienos|

Siekiant padėti asmenims ir šeimoms, įrašytiems į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą, taip pat asmenims ir šeimoms, kuriems nuomojamas socialinis būstas ar kurie gauna būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją (toliau — parama), kasmet deklaruojantiems1 savo turtą (įskaitant gautas pajamas), laiku pateikti Metinę gyventojo (šeimos) turto deklaraciją (FR0001 forma; toliau — Deklaracija), informuojame planuojančius kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją (toliau — VMI) dėl Deklaracijos pateikimo, kad:

Deklaracijos pildymo paslauga gali būti suteikta tik klientui turint visus reikalingus dokumentus ir/ar duomenis, todėl atvykdami į VMI aptarnavimo padalinį gyventojai privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir dokumentus/duomenis, kurių VMI neturi:

  • pažymą iš Socialinių išmokų skyriaus apie gautas socialines išmokas, jei gyventojai jas gauna,
  • išskaičiuotas valstybinio socialinio draudimo (VSD) ir privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokas nuo gautų išmokų (tai atsispindi darbovietės pažymoje ir (ar) Sodros pažymoje),
  • individualios veiklos pajamas (jei vykdė veiklą ir dar nedeklaravo pajamų mokesčio deklaracijos GPM311 formoje, reikėtų Individualios veiklos pajamų – išlaidų žurnalo),
  • gautus alimentus (reikalingas banko išrašas),
  • užsienyje gautas pajamas,
  • santuoką pagrindžiantį dokumentą, jei santuoka registruota ne Lietuvoje ir bus pildoma šeimos turto deklaracija2.

Atmintinė gyventojams (lietuvių ir rusų kalbomis), siekiantiems paramos, kokie duomenys turi būti deklaruojami turto deklaracijoje

1 Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymas.
2 Atkreipiame dėmesį, kad Metinių gyventojo (šeimos) turto deklaracijų FR0001 formos ir jos priedų užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklių 10 punkte nurodyta, kad kartu gyvenantiems (bendrą ūkį turintiems) sutuoktiniams, siekiantiems paramos, ir jų šeimų nariams rekomenduojama (tačiau neprivaloma) pateikti bendrą šeimos turto deklaraciją, t.y. gali būti teikiamos ir atskiros gyventojo turto deklaracijos.

Comments are closed.

Close Search Window