Rengiami projektai|

Informuojame, kad vadovaujantis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513, 55 p., Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. A-777 organizuojamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimas, kurio tikslas – suformuoti žemės sklypą prie esamų pastatų Lentupio g. 16, Švenčionių m., Švenčionių r. sav. eksploatavimui ( ŽPDRIS, paslaugos bylos Nr. ZSFP-100426).

Informaciją parengė: Teritorijų planavimo ir architektūros skyrius

Comments are closed.

Close Search Window