Pritarimai projektiniams pasiūlymams|

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII sk. 67 p., Švenčionių rajono savivaldybės administracija pritaria „Kitos paskirties inžinerinio statinio – saulės šviesos energijos elektrinės Liepų g. 6, Meškerinės k., Pabradės sen., Švenčionių r. sav. statybos projektas“ projektiniams pasiūlymams.
Prašymo pritarti projektiniams pasiūlymams informacinėje sistemoje „Infostatyba“ registracijos Nr. PSP-04-231026-00036. Pasiūlymams pritarta 2023-11-07.

Comments are closed.

Close Search Window