Naujienos|

Švenčionių rajono švietimo pagalbos tarnyba tęsia Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos dalinai finansuotą Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo projektą „Tautinių mažumų kultūros atspindžiai Švenčionių krašto senosiose kapinėse ir maldos namuose“. Projekto tikslinė grupė – Švenčionių Trečiojo amžiaus universiteto klausytojai aktyviai dalyvauja projekto ekspedicijose, kurių metu lanko skirtingų tautų kapines ir maldos namus rajono seniūnijose, kuriose gausiai gyvena ar gyveno tautinių mažumų atstovai, apžiūri ryškiausius ir būdingiausius kapus bei pasitelkiant tautinių mažumų bendruomenių atstovus aiškinasi kapų sutvarkymo ypatybes, antkapių ir paminklų simboliką, stengiasi įvertinti juos paveldosauginiu aspektu. Jau įvyko 4 ekspedicijos, kuriose dalyvavo 63 TAU klausytojai.

Užmezgamas dialogas su vietos bendruomenėmis, rodoma pagarba įvairių tautų kultūrai, siekiama darnaus vystymosi, sąmoningumo, tarpkultūrinio dialogo, žmogaus teisių ir lygiateisiškumo tautiniu, religiniu, amžiaus ir kt. aspektais. Pasibaigus ekspedicijoms vyks paskaitų, kuriose bus kalbama apie mūsų kraštui būdingą kapinių ir kapų tvarkymą (paminklas, kryžius, antkapis, tvorelė, puošyba) bei išlikusius maldos namų pastatus (sentikių, stačiatikių bei katalikų gausiai lenkų ir baltarusių gyvenamose vietovėse), ciklas. Projekto tikslinė grupė – Švenčionių Trečiojo amžiaus universiteto atstovai 2023 m. lapkričio 14 ir 21 d. vyks į ekspedicijas Švenčionių–Adutiškio kryptimi, aplankys Švenčionių, Svirkų bei Adutiškio seniūnijų tautinių mažumų maldos namus bei kapines ir Švenčionių–Pabradės–Magūnų kryptimi, kur aplankys Pabradės miesto kapines, Karkažiškių ir Balingrado bažnyčias. Projektas bus užbaigtas gruodžio mėnesį. Su visa surinkta medžiaga bus supažindinta ir Švenčionių r. bendruomenė parodos pristatymo ir projekto viešinimo renginyje.

Švenčionių rajono švietimo pagalbos tarnybos informacija ir nuotraukos

Comments are closed.

Close Search Window