Naujienos|

Švenčionių rajono savivaldybės administracija kartu su Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru baigia įgyvendinti projektą „Vaikų ir jaunimo psichinės sveikatos stiprinimas bei paslaugų prieinamumo gerinimas Švenčionių rajono ugdymo įstaigose“ (Nr. LT03-2-SAM-K01-014) (toliau – Projektas). Projektas finansuojamas 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Švenčionių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis. Vykdomomis veiklomis pasiektas pagrindinis projekto tikslas – padidintas ir pagerintas sveikatos kabinetų paslaugų prieinamumas ir kokybė. Tokiu būdu prisidedama prie vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimo.

Bendra projekto vertė – 146 110,55 Eur. Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 27 mėn.

Švenčionių rajono savivaldybė didelį dėmesį skiria visuomenės sveikatinimo veiklų stiprinimui ir kryptingam plėtojimui, nuolat ieško būdų ir siekia investuoti į kokybiškų paslaugų suteikimą ir jų prieinamumą rajono žmonėms.

Atnaujinus dalį sveikatos kabinetų, aprūpinus juos tinkamomis priemonėmis, specialistams, dirbantiems sveikatos kabinetuose, sudarytos galimybės kokybiškai vykdyti sveikatinimo veiklas, įtraukti vaikus ir jaunimą į lavinamuosius užsiėmimus, skatinančius bendravimą ir bendradarbiavimą. Vaikai ir jaunimas turi galimybę dalyvauti įvairiuose sveikatinimo užsiėmimuose, naudotis emocinio intelektinio ugdymo, saviraiškos ir pasitikėjimo savimi skatinimo, socialinių įgūdžių gerinimo žaidimais, dėlionėmis, knygomis ir kt. priemonėmis.

Pagrindinė tikslinė projekto grupė – specialistai, dirbantys sveikatos kabinetuose bei tiesiogiai besinaudojantys planuojamais atnaujinti sveikatos kabinetais bei įgytomis metodinėmis priemonėmis. Projekto naudą gaunanti tikslinė grupė – vaikai ir jaunimas iki 18 metų, pedagogai, psichologai, socialiniai darbuotojai, specialieji pedagogai, vaikų ir jaunimo tėvai, Švenčionių rajono gyventojai.

Projekto įgyvendinimo metu įsigyti visi suplanuoti metodinių priemonių paketai ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigose esantiems sveikatos kabinetams, įrengta interaktyvios grindys ir interaktyvūs ekranai, trūkstama įranga ir baldai, reikalingi kasdienei sveikatos kabinetų veiklai, atsipalaidavimą ir kūrybiškumą skatinanti įranga. Naudojant šias priemones skirtingo amžiaus vaikų ir jaunimo grupių ugdymo procesas bus praturtintas funkcionalia, dinamiška ugdymosi aplinka, skatinančia mąstymą, kūrybiškumą. Visos įsigyjamos priemonės visapusiškai pagerins Visuomenės sveikatos biuro vykdomus užsiėmimus, skatins saviraiškos bei kūrybinės veiklos galimybes, padės atsiskleisti vaiko individualumui, unikalumui bei pagerins socialinius įgūdžius.

Įgyvendinus projektą, pagerinta sveikatos kabinetų būklė, sveikatos priežiūros specialistai turi galimybę išbandyti naujas technologijas bei inovatyvius darbo metodus, sudarytos tinkamos sąlygos jų kasdieniam darbui. Projekto įgyvendinimas naudingas visoms tikslinėms grupėms, pagerės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas. 

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus informacija

Comments are closed.

Close Search Window