Naujienos|

Vykdydama 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“, Švenčionių rajono savivaldybės administracija įgyvendino projektą „Dienos centras suaugusiems asmenims su negalia Pabradės mieste“ (Projekto Nr.08.1.1-CPVA-R-407-01-0004).

Projekto tikslas – gerinti socialinių paslaugų prieinamumą Švenčionių rajono savivaldybės bendruomenėje, plėtojant socialinių paslaugų infrastruktūrą socialiai pažeidžiamoms asmenų grupėms (neįgaliems asmenims (išskyrus turinčius proto ar (ir) psichikos negalią) ir jų šeimoms.

Projekto uždavinys – užtikrinti socialinių paslaugų prieinamumą Pabradės miesto suaugusiesiems asmenims su negalia.

Įkurtame moderniame, suaugusiems asmenims su negalia dienos centre ,,Asveja“, lankytojai jau gali užsiimti įvairių amatų, menine, kultūrine ir sportine veikla, ugdyti kompiuterinio raštingumo įgūdžius, leisti laisvalaikį jaukiose, poilsiui ir bendravimui skirtose erdvėse, gauti kineziterapijos, masažo, drabužių skalbimo, dienos socialinės globos ir laikino atokvėpio paslaugas.

Centre įrengtos visos būtinos patalpos pagal dienos centro tiekiamų paslaugų specifiką ir planuojamą paslaugų gavėjų skaičių:

 • Socialinių darbuotojų darbo kabinetai
 • Slaugytojo patalpa
 • Masažui skirta patalpa
 • Patalpa individualios priežiūros personalui
 • Patalpa sportui ir kineziterapijai
 • „Gyvenamosios“ patalpos (dienos socialinės globos paslaugoms teikti)
 • Užimtumo patalpos
 • Bendravimui ir poilsiui skirta erdvė vestibiulyje
 • Virtuvės ir susijusios patalpos
 • Kitos patalpos (sanitarinės, ūkinės, pagalbinės, bendrosios)
 • Įsigyta socialinių paslaugų teikimui reikalinga įranga ir baldai

Projektas finansuotas Europos regioninės plėtros fondo ir Švenčionių rajono savivaldybės lėšomis.

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus informacija

Comments are closed.

Close Search Window