Naujienos|

Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje vykdo naujų Jaunimo Europos komandos narių atranką.

Registracija į atranką vyksta iki 2023 m. birželio 23 d., užpildant paraišką https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/JEKatranka2023.

Jaunimo Europos komandos (JEK) nariai – tai 16–22 metų informacijos apie Europos Sąjungą  skleidėjai jaunimui. Šios komandos tikslas – plėsti bendraamžių suvokimą apie Europos Sąjungą, jos veiklos sritis bei įtaką kiekvienam piliečiui.

Jaunimo Europos komandos nariai padeda bendraamžiams geriau suprasti Europos Sąjungą, jos politiką ir įtaką kasdieniam gyvenimui. Kiekvienais metais Jaunimo Europos komandos nariai rengia diskusijas, daro pristatymus, veda žaidimus ir organizuoja renginius, skaito pranešimus mokyklose, konferencijose, kolegų organizuojamuose renginiuose, savanoriauja su Europos Sąjunga susijusiuose renginiuose, prisideda prie Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje projektų įgyvendinimo, rašo komentarus žiniasklaidai, tinklaraščius, dalinasi informacija socialiniuose tinkluose, užsiima kita veikla, kuri prisideda prie geresnio jaunų žmonių suvokimo apie Europos Sąjungą ir jos teikiamas galimybes, dalyvauja mokymuose, paskaitose, renginiuose.

Jaunimo Europos komandos narių veiklą koordinuoja Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje, kuri, atsižvelgdama į kasmetinius Europos Sąjungos komunikacijos prioritetus bei siekdama aktyvaus narių įsitraukimo į tinklo veiklą, nustato minimalius Jaunimo Europos komandos narių veiklos, renginių, jų pobūdžio ir sklaidos reikalavimus. Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje kviečia Jaunimo Europos komandos narius į koordinacinius susitikimus, mokomuosius seminarus, teikia pagalbines komunikacijos priemones.

 Daugiau informacijos apie JEK galima rasti https://europa.eu/!wrNdwV.

Informaciją parengė Švenčionių rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė) Inga Varnienė, tel. 8 698 25 738, el. p. inga.varniene@svencionys.lt

Comments are closed.

Close Search Window