Naujienos|

Švenčionių rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius kartu su 14 kitų savivaldybių jaunimo reikalų koordinatorių (toliau – JRK) 2023 m. gegužės 15–19 d. dalyvavo Jaunimo reikalų koordinatorių su mokomuoju vizitu Islandijoje.
Savaitės trukmės mokomojo vizito metu JRK Islandijoje aplankė tris jaunimo centrus, Švietimo ir vaikų ministeriją, Reikjaviko savivaldybę, skėtinę organizaciją SAMFÈS ir savanorystės organizaciją SEEDS. JRK susipažino su Islandijoje vykdomomis darbo su jaunimu formomis bei įgyvendinamomis programomis, skirtomis jaunų žmonių konsultavimui, informavimui, laisvalaikio užimtumo organizavimui, prevencinių priemonių vykdymui.
Jaunimo centruose Islandijoje, kaip ir Lietuvoje, jaunuoliai gali dainuoti, šokti, svajoti, kurti, mokytis, žaisti, susitikti, organizuoti veiklas. Didelis dėmesys skiriamas jaunuolių konsultavimui karjeros klausimais, jaunuoliai gauna nemokamas individualias konsultacijas bei gali dalyvauti kompetencijų ugdymo ir stiprinimo mokymuose. Jaunimo centrų veikla naudojama jaunų žmonių savarankiškumo, socialinių ir bendravimo įgūdžių ugdymui, o užsiėmimų, veiklų, projektų turinys ir trukmė paremti individualizuotomis paslaugomis, stengiantis dirbti su kiekvieno žmogaus stiprybėmis, atsižvelgiant į skirtingų jaunuolių galimybes, poreikius ir pomėgius.
Apsilankymo SAMFES organizacijoje metu susipažinome ne tik su organizacijos struktūra ir veikla, bet ir su pagrindiniais jaunimo renginiais, festivaliais, konferencijomis, kurių organizavimo apimtys ir dalyvių skaičius prilygsta Lietuvoje organizuojamam Dainų šventės renginiui. „SAMFÉS, YOUTH WORK ICELAND“ – organizacija, vienijanti 129 jaunimo klubus ir 15 jaunimo namų visoje šalyje. Organizacija siekia suteikti jaunuoliams galių ir remti jų dalyvavimą įvairiose jaunimo veiklose, tarnauti kaip patariamoji institucija jaunimo centrams, jaunimo klubams ir jaunimo namams Islandijoje bei plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą, remia dvi demokratiškai išrinktas 13–16 m. ir 16–25 m. jaunimo tarybas, kurios atlieka esminį vaidmenį organizacijų veikloje.
Savanorystės organizacija SEEDS glaudžiai bendradarbiauja su vietos bendruomenėmis, vietos valdžios institucijomis, asmenimis ir kitomis Islandijos asociacijomis, siekia kartu įgyvendinti projektus, naudingus visiems dalyvaujantiems: savanoriams, vietos priimančiosioms bendruomenėms ir visai Islandijai.
SEEDS sudaro galimybę savanoriams pažinti Islandiją iš kitokios perspektyvos, susipažinti su vietiniais gyventojais, su Islandijos kultūra, įgyti naujų įgūdžių ir tarptautinį supratimą, susirasti naujų draugų visame pasaulyje ir prisidėti prie aplinkos gerinimo. Organizacija siekia įgalinti, informuoti ir plėsti įvairaus amžiaus, kultūrų ir sluoksnių žmonių akiratį, padėti suvokti pasaulį, kuriame gyvename, ir aktyviai dalyvauti jį plėtojant ateityje. SEEDS suteikia galimybę gyventi, mokytis, suprasti ir patirti, dalijantis ir bendradarbiaujant su kitais iš skirtingų kultūrų ir sluoksnių. Pagrindinė SEEDS veikla yra susijusi su aplinkos apsaugos ir sąmoningumo, tarpkultūrinio supratimo ir taikos skatinimu, vykdant socialinius, kultūrinius ir aplinkosaugos projektus Islandijoje.
Iš aplankytų įstaigų ir organizacijų Islandijoje susidaro įspūdis, kad dominuoja praktika ir teisės aktai kyla iš jų, o įgyvendinant programas ir projektus, skirtus vaikų ir jaunų žmonių ugdymui, užimtumui ar prevencinei veiklai organizuoti, bendradarbiauja visa bendruomenė: tėvai, mokykla, ministerija, jaunimo centras, savivaldybė.
Švenčionių rajono savivaldybė gerąja Islandijos patirtimi planuoja pasinaudoti rengdama ir įgyvendindama prevencines priemones, stiprindama ir plėtodama darbo su jaunimu formas.

Informaciją parengė Švenčionių rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė) Inga Varnienė, tel. 8 698 25 738, el. p. inga.varniene@svencionys.lt

Comments are closed.

Close Search Window